Welkom op Astropsychologie.nl!

AstroPsychologie vertelt je wie je bent aan de hand van je verjaardag. Voer je verjaardag in, of die van een kennis, en vind uit wie je bent!

Geef je volledige geboortedatum op

Vandaag: De Week van de Uitbuiter

(11 juli - 18 juli)

De Week van de Uitbuiter Mensen geboren in deze week gebruiken hun vermogen om anderen feilloos aan te voelen, vaak onbewust, om de gevoelens van anderen te manipuleren. Soms kunnen ze die ander daarmee enorm kwetsen, terwijl zij zelf het gevoel hebben, het beste na te streven. Op een, soms aan het maniakale grenzende manier, zijn ze vaak overtuigd van hun eigen gelijk. Deze mensen zijn veel met de dood bezig en doen in hun omgang met anderen vaak een appèl op hun begrip, door duidelijk te stellen dat ze anders zijn. Ze willen graag op alles greep hebben en zijn soms echte 'power trippers', hoewel ze altijd de ander ervan trachten te overtuigen, dat hun motieven zuiver zijn en ver boven het laag-bij-de-grondse verheven. Ze kunnen bijzonder geestig zijn en charmant. Hoewel ze het leuk vinden als er om hen wordt gelachen, kunnen ze er niet tegen uitgelachen te worden of niet serieus te worden genomen.
inspiratiequote
Every second you spend thinking about someone else's dreams you take time away from your own.

- Yogi Ramen