Welkom op Astropsychologie.nl!

AstroPsychologie vertelt je wie je bent aan de hand van je verjaardag. Voer je verjaardag in, of die van een kennis, en vind uit wie je bent!

Geef je volledige geboortedatum op

Vandaag: De Cusp van de Macht

(19 april - 24 april)

De Cusp van de Macht Deze mensen hebben een aangeboren gevoel voor macht, machtsevenwicht en machtsbelangen. Ook als ze zelf geen machtspositie bekleden, hebben ze bewondering voor en voelen ze zich aangetrokken tot mensen die dat wel hebben. Deze eigenschap kan zowel positief als negatief uitpakken. Juist omdat ze begrijpen hoe het principe van 'macht' of noem het 'natuurlijk overwicht' werkt, is het voor hen van belang dat ze hun positie niet verzwakken of erger nog, overgeleverd zijn aan anderen. Dit maakt hen uiterst onzeker. Deze mensen kunnen strategisch denken en hebben een lange adem. Hiermee kunnen ze het ver brengen in, bij voorbeeld, de politiek, hét zakenleven, maar ook in allerlei creatieve beroepen. Ook kunnen ze, als geen ander, 'wachten' en weten ze feilloos wanneer het tijd is om tot handelen over te gaan. Ze bereiden zich uiterst zorgvuldig voor, wat soms tot gevolg heeft dat succes hun pas laat ten deel valt. Het is niet in de eerste plaats het geld dat hen aantrekt, maar het werkproces dat tot het succes leidt en het succes (en aanzien dat daaruit volgt) zelf. Ze zullen nooit voor geld hun goede naam op het spel zetten. Ze zijn zich er meer dan wie ook van bewust dat ze juist door hun ijver en goede naam de top kunnen bereiken. Je kunt ze beter niet als vijand hebben. Wie hun geduld en kalmte aanziet voor zwakheid of lankmoedigheid, begaat een fatale vergissing. Deze mensen hebben, mede door hun gevoel voor strategie, een uitstekend inzicht in wat de medemens zoal beweegt en beschikken over een vooruitziende blik.
inspiratiequote
After the game,
the king and the pawn go into the same box.

-