Ascendant Ram

Ascendant Ram

U vindt uw identiteit door uzelf gewoon naar voren te schuiven. In het begin heeft het geen belang op welke manier u dat doet, zolang u het maar doet. Met ascendant Ram zult u dat, en dat alleen, bereiken door het leven gewoon zijn gangetje te laten gaan. Tot er iets gebeurt dat u met een schok wakker schudt uit uw terughoudendheid. Door dik en dun echter, komt u uiterlijk vrolijk en kinderlijk over en komt u spontaan naar voren.

Het sleutelwoord hier is zelfrealisatie. Wat uzelf betreft, creëert handelen, fysiek iets doen, het zelf. Niets anders kan dat, behalve wanneer u bewerkt wordt door iemand anders in een typisch krachtdadige of zelfs gewelddadige Ram-manier, die naar alle waarschijnlijkheid vernietigend zal zijn voor u. Als dit het geval is, dan is het een sterke aanwijzing dat u uw onafhankelijkheid moet zoeken en behouden.

Gewoon impulsief zijn is een sterk alternatief voor zelfrealisatie. In sommige gevallen kan men zelfs beweren dat het er de voorloper van is. Het kan heel wat jaren duren voor u even stilstaat om te overwegen wat u wilt, in plaats van energiek en misschien schaamteloos te forceren wat u wilt, of wat u denkt op dat ogenblik te willen. U kunt intussen wel vrij moedig overkomen omdat u zich steeds profileert als de kampioen van de underdogs.

Uw heer van Ram is de planeet Mars. Het is erg belangrijk in welk teken en welk Huis Mars staat, omdat dit u in meer detail de beste manier zal tonen om uzelf te handhaven, of hoe dit onmogelijk gemaakt of gecompromitteerd wordt.

In fysiek opzicht lijkt u energiek, alsof iets op uitbarsten staat. In het bijzonder in uw ogen is dit te merken. Ze zijn intens en scherp zoals bij een vogel. En ze schieten heen en weer, in plaats van

gefixeerd te staren. Toch kunnen alle fysieke kenmerken ook beïnvloed worden door welke planeet in het eerste Huis dan ook als u die hebt of alweer door de positie van Mars.

Ascendant Ram betekent dat u het tegenoverliggende teken Weegschaal als descendant hebt. Dit wijst op het feit dat uw te krachtige houding en de manier waarop u zich manifesteert best wat getemperd kan worden door sociale zin en een gevoel voor harmonie, als u aangename relaties wilt behouden. Het teken en het Huis van VENUS zullen meer onthullen over de aard en kwaliteit van uw relaties en partner(s). Erken dat u waarschijnlijk arrogant, opdringerig of brutaal kunt overkomen, zelfs als u zich vanbinnen niet zo voelt. In elk geval is het waarschijnlijk dat u gezellige, attente types aantrekt die beschouwd kunnen worden als mensen die willen dat u iets van hen overneemt. Als u zich echter op een bepaalde manier geremd voelt, kan het formuleren van een sociale doelstelling of ideaal u helpen om weer op dreef te komen.

Als u twijfelt, doe iets! 'Moed is niet gewoon een van de deugden, maar elke deugd die tot het uiterste getest wordt.'

Meer astrologie over Ram