Ascendant Steenbok

Ascendant Steenbok

Bij de Steenbok is er altijd behoefte aan orde en nut. Met deze ascendant hangt uw zelfexpressie grotendeels af van het feit of aan deze criteria voldaan wordt. U benadert het leven op een ijverige en no-nonsense manier. U overlaadt uzelf met wat u waardevolle verantwoordelijkheden vindt. Daarnaast staat de Steenbok ook dicht bij de natuur. Een goede manier om u dat voor te stellen is denken aan Pan (de god met bokkenpoten). Hij is de god van de vruchten der aarde, waarvan men zowel moet genieten als gebruikmaken.

Wat uw voorkomen betreft, kunt u aards overkomen, als een rots, met een uitgesproken voorhoofd, of zelfs duivels (daar is Pan weer)! Of u kunt mager en benig zijn, een weerspiegeling van uw hardwerkende en soms zelfontkennende kant.

In negatieve zin kunt u in gezelschap soms de sfeer verknallen, maar als u in goeden doen bent voelen mensen zich gelukkig en veilig in uw gezelschap. U geeft immers de indruk dat u de materiële zaken onder controle hebt. Dit kan wat illusoir blijken, maar toch moet u het beeld van orde en efficiëntie dat u projecteert beschouwen als uw eigen rolmodel, en u niet blindelings spiegelen aan normen van de buitenwereld. Met ascendant Steenbok loopt u het gevaar om dat te doen en daarbij uw ware ik uit het oog te verliezen.

Het is echter ook erg belangrijk voor u dat u een autoriteitsfiguur in uw leven hebt. Oorspronkelijk richt u zich daarvoor eerst tot uw vader, maar als hij een zwakke figuur is, of afwezig, dan kunt u daardoor het gevoel krijgen dat uw leven autoriteit en structuur ontbeert. Dat kan dan weer resulteren in een onnatuurlijke doelloosheid, of zelfs rebellie, omdat u behoefte hebt aan vertrouwen. Van de andere kant is een sterke en gezonde vaderfiguur een goede voorbereiding op de materiële wereld. Teken en Huis van de heer, SATURNUS, zullen meer onthullen over het vinden of zelf invullen van die sterke autoriteitsfiguur die zo belangrijk blijkt om u in staat te stellen een gezaghebbende indruk te maken in de buitenwereld en daardoor iets te betekenen in die wereld.

Uiteindelijk, wat er ook zij van deze essentiële behoefte aan een begrip van autoriteit en controle over uw omgeving, hebt u de behoefte om die te ontwikkelen. In sommige gevallen, vooral als u een man bent, kan het dat u vrij vroeg in uw leven de vaderrol moet aannemen.

Om het wat strenge en zelfs ruwe voorkomen van ascendant Steenbok in evenwicht te brengen, voelt u zich aangetrokken tot een partner die de zachte en beschermende eigenschappen belichaamt, gesymboliseerd door het tegenoverliggende teken, Kreeft. Sympathiek zijn en emotioneel receptief zijn is ook een aan te raden manier om om te gaan met anderen. Teken en Huis van de MAAN zullen meer onthullen over de aard en kwaliteit van uw relaties en partner(s), en hoe u met mensen omgaat door een meer natuurlijke respons.

Meer astrologie over Steenbok