Ascendant Stier

Ascendant Stier

U vindt uw identiteit door voor uzelf een gevoel van substantie te zoeken. Dit is gewoonlijk materieel in zoverre u ervan houdt om dingen te hebben in de vorm van bezit, investeringen, krediet, enz. Maar het kan ook iets puur biologisch beduiden, zoals een baby krijgen. Op het letterlijk aardse niveau geuit, voelt u zich op uw best terwijl u tuiniert of op een bepaalde manier betrokken bent bij de natuur.

Omdat stabiliteit erg belangrijk is voor u, is uw spectrum van mogelijkheden gewoonlijk niet te breed, omdat dit de zaken zou compliceren en een 'grote zwaarte' zou creëren. U houdt ervan om de zaken overzichtelijk te houden. Deze aanpak kan er verantwoordelijk voor zijn dat u zichzelf nodeloos beperkt, wat geuit wordt in gemeen zijn (voor anderen en uzelf), of niet het complete plaatje zien. Op puur lichamelijk vlak kan zich dat manifesteren als astigmatisme. Hoe beperkt uw actieterrein ook moge zijn. u bent grondig, efficiënt en betrouwbaar op dat terrein.

U houdt van vleselijke geneugten. Ook ambachtelijke kunst past hier ergens. Uw heersende planeet is VENUS, en het teken en Huis waarin Venus staat zal meer onthullen over uw sensuele en esthetische kwaliteiten, die uitgesproken zijn, en over uw financiële lot, wat erg belangrijk is voor u.

Uw uiterlijk valt in twee categorieën. Het meest voor de hand liggende type is het aardse type met een stierennek en krullend haar, en een sterke fysieke uitstraling, vaak aantrekkelijk voor de andere sekse. Het andere tvpe heeft fijnere gelaatstrekken, maar is misschien op bepaalde plaatsen wat vleziger, met volle lippen bijvoorbeeld. Dit type is gewoonlijk ook seksueel aantrekkelijk, maar op een niet voor de hand liggende manier.
Beheerst worden door materiële overwegingen, ten koste van meer ontastbare of spirituele levensdimensies, is iets waar u toe neigt, en dat tot een soort pocherige verwarring kan leiden. Ascendant Stier moet zichzelf er dan aan herinneren dat hij/zij er is om stabiliteit en schoonheid te zoeken, te ervaren en te geven op materieel niveau, maar zonder dat de geest of het innerlijk gevoel daarbij inschieten. In extreme gevallen kan dit type alles hebben, zonder van iets te kunnen genieten.

Met het tegenoverliggende teken descendant Schorpioen, oefent u aantrekkingskracht uit op, of wordt u aangetrokken door, mensen en relaties die u dwingen om te voelen en te kijken op een dieper niveau. Het is mogelijk dat uw partner zich niet bewust is dat hij of zij dat doet, maar op de een of andere manier kunt u voelen dat u baat hebt bij zijn of haar krachten, ofwel kunt u zich daar het slachtoffer van voelen. Seksuele invloeden hebben een uitzonderlijk grote invloed, ten goede of niet. Het teken en Huis van PLUTO zal meer onthullen over de aard van uw relaties en partner(s), alsook over een meer diepgaande manier van sociaal contact.

Meer astrologie over Stier