Ascendant Tweelingen

Ascendant Tweelingen

U vindt uw identiteit door zo veel mogelijk contacten te leggen omdat interessante feiten, nuttige mensen en gevatte anekdotes binnen handbereik hebben u de indruk geeft van 'hier te zijn'. Bij anderen kunt u overkomen als de initiatiefnemer om te feesten of gesprekken te voeren, of als een soort vlek van cerebrale activiteit, waardoor ze zich afvragen wat u wilt verbergen of echt tot uitdrukking brengen. Uw lichaamstaal, in het bijzonder van uw handen en gezicht, is even lenig als uw geest. Fysiek bent u pezig of slank, maar er kunnen andere astrologische aanwijzingen zijn van het tegendeel.

Het teken en Huis waar de heer MERCURIUS staat, is erg belangrijk bij ascendant Tweelingen. U staat of valt met uw mentale begaafdheid of sociale en zakelijke contacten. Mercurius in een negatieve plaatsing of met de nadruk op de negatieve kenmerken, zal uw vertrouwen meer dan gewoonlijk doen afnemen, en dus dwingt de ascendant u echt om u op mentaal en sociaal vlak te herstellen. Als Mercurius zich echter positief manifesteert bent u in staat om helder en sterk over te komen.

U kunt afgeleid worden door de afzonderlijke punten van een bepaalde problematiek, waarbij u de algemene betekenis ervan uit het oog verliest. Bij ascendant Tweelingen is het tegenoverliggende teken descendant Boogschutter. Dit betekent dat u ideaal gezien een partner aantrekt die openhartig en begrijpend is en in staat om de ruimere en emotionele implicaties te vatten. Het teken en Huis van JUPITER zullen meer onthullen over de aard en de kwaliteit van uw relaties en partner(s). Zelf bent u meer geneigd om toe te geven aan roddel en scherts, tenminste wat dagelijkse omgang betreft. Door uw zin voor humor kunt u zich heel wat veroorloven. U kunt zich snel aanpassen aan diverse gezelschappen en situaties, maar u loopt daarbij het risico de indruk te wekken dat u twee gezichten hebt.

U bent iemand die communiceert, dus is de gave om uw gedachten en gevoelens te uiten, verkregen door een goede opvoeding en opleiding (vooral in talen) nogal belangrijk. Gelukkig bent u van nature een 'onderzoeker', wat essentieel is voor iemand die het verzamelen van getallen en feiten even belangrijk vindt als ademhalen.

U bent behendig en veelzijdig, en hebt een lichte toets. Daardoor bent u potentieel heel ontspannend maar ook stimulerend gezelschap. Maar dit kan ook iets duisters en dieps verbergen, in het bijzonder als er Schorpioen-posities of posities in het Achtste Huis zijn, of een prominente Pluto in uw kaart. Dit kan een reden zijn waarom u af en toe twee gezichten hebt. U engageert zich niet snel voor emotionele relaties omdat ze uw andere engagementen dreigen te verstoren, of u dwingen om uw eigen tegenstellingen onder ogen te zien. Dit dilemma wordt het best aangepakt door alle ervaringen, in het bijzonder intieme relaties, te behandelen alsof ze van vitaal belang zijn voor de kracht en diepgang van uw communicatie.

Meer astrologie over Tweelingen