Ascendant Vissen

Ascendant Vissen

U ervaart uw lichaam als een grote voelspriet, en daardoor bent u erg gevoelig voor genot en pijn. U identificeert zich dan ook met welke stimulus dan ook die het meest geschikt lijkt voor uw steeds veranderende visie. Als u zin hebt om extatisch te smachten, dan wordt u een exotische levensgenieter. Als schuld overheerst, dan wordt u aangetrokken door pijn en straf, of puurheid en ascetisme. Als u zich positief en nobel voelt, verschijnt de artiest of de genezer. De lijst is eindeloos.

Vroeg of laat moet u uw leven organiseren zodat u een einde maakt aan de manier waarop uw identiteiten steeds in elkaar overvloeien, omdat dit anderen in de war brengt, en u daardoor overspoeld wordt door verwarring. Om die geïntegreerde identiteit te bewerkstelligen, moet u zich aan een welomschreven taak of dienst wijden opdat er op een positieve manier van uw hypergevoeligheid gebruik kan gemaakt of genoten worden. Anders loopt u het gevaar op te lossen in het grenzeloze.

Uw gevoeligheid kan onderverdeeld worden in drie types: Intuïtief-genezend, Verbeeldingsrijk-in-spirerend, Mystiek-verlichtend. In het eerste geval is het een zachte en sussende aanwezigheid, die ook diep en krachtig is, zoals de zee, waardoor een gave voor genezen kan ontstaan. In feite belichaamt ascendant Vissen de eigenschappen van de zee, kalm aan de oppervlakte en stormachtig eronder, of omgekeerd, omvattend, betoverend, fascinerend, naar beneden zuigend, verreikend, enz.

In het tweede geval kunt u de ontelbare indrukken uit uw innerlijke en externe omgeving vertalen in klank, beeld of woord, of een combinatie van de drie. U vat erg gemakkelijk de ziel van iets.

In het derde geval staat uw paranormale bewustzijn u toe om af te stemmen op aanwezigheden, atmosferen en etherische gebieden. Daardoor verrijkt u uw eigen begrip, en dat van anderen, van wat de werkelijkheid uitmaakt.

Terwijl u de zeven zeeën van uw hypergevoelige emoties afzoekt naar een blijvend gevoel van identiteit, kan uw intentie ondermijnd worden door de behoefte om elk gevoel van eigen identiteit overboord te gooien. Het resultaat? Problemen en pijn. Vissen kunnen immers aan de haak geslagen worden, door een persoon, drugs, alcohol, een sekte, enz. Hoed u voor gemakkelijke antwoorden. Teken en Huis van de heer, NEPTUNUS, zullen meer onthullen over uw inspirerende visioenen en misleidende blinde vlekken.

Het tegenoverliggende teken is descendant Maagd, wat betekent dat u meestal partners of bepaalde mensen aantrekt die kritisch en behulpzaam zijn. Teken en Huis van MERCURIUS zullen meer onthullen over uw manier van sociale interactie en de kwaliteit van uw relaties en partner(s).

U lijkt onbezorgd, niet-beoordelend en tolerant. Maar dat mag niet betekenen dat u een menselijke deurmat wordt. Als u te veel de andere kaak aanbiedt, wordt u duizelig.

Meer astrologie over Vissen