Ascendant Weegschaal

Ascendant Weegschaal

Hoewel de rest van uw horoscoop/persoonlijkheid vrij onafhankelijk en zelfbewust kan zijn, zult u met ascendant Weegschaal proberen om uw identiteit te vinden als tegengewicht voor alles wat er om u heen gebeurt. Gewoonlijk is het zaak van aanpassen opdat u harmonisch gaat passen, en om op een consistente manier 'de verdediging van de oppositie' naar voren te brengen. Het kan ook betekenen dat, als de dingen op sociaal vlak een beetje vervelend zijn, een paar sarcastische opmerkingen aan de orde zijn. Of u kunt een ernstige toets aanbrengen als de zaken te frivool worden.

Maar wie is die persoon, dat tegengewicht? Het is belangrijk dat daar helderheid over bestaat en dat ernaar gehandeld wordt als u geen nummer wilt worden die het moeilijk vindt om betrokken te zijn en een beslissing te nemen die de goedkeuring niet nodig heeft van welke persoon dan ook die u als het 'goedkeurend comité' beschouwt.

Het is van speciaal belang voor u om een relatie, of zelfs relaties, te hebben en te houden. Ze vormen een tegengewicht voor uw tegengewicht, met de bedoeling uw pit op te wekken door een 'waardige tegenstander'. Teken en Huis van de heer VENUS zullen u tonen hoe u een evenwichtige persoonlijke identiteit kunt vinden, en een partner die daarbij past en u helpt om die te creëren. Ze zullen u ook meer inzicht geven in uw artistieke gevoelens en mogelijkheden, die erg bijzonder voor u zijn omdat u veel belang hecht aan het uiterlijk van de dingen. Omdat evenwicht de vitale factor is, moet u zich ervan verzekeren dat de schoonheid van de vorm geëvenaard wordt door de waarde van de inhoud, anders zult u erg teleurgesteld zijn als iets of iemand (ook uzelf) minder blijken te zijn dan hun uiterlijk deed vermoeden.
U probeert altijd eerlijk te zijn, en u hebt meestal het uiterlijk dat daarbij past. Maar om een succesvol mens te zijn moet u sterke sociale principes hebben om uw eigen terrein te ontdekken en af te bakenen. De onmiskenbare sociale of politieke visie die aanwezig is met ascendant Weegschaal moet dynamisch geuit worden, in plaats van een tweedimensionele respons die u de reputatie bezorgt van besluiteloosheid, hypocrisie of morele lafheid - of van gebrek aan enige individualiteit.

Het tegenoverliggende teken is descendant Ram, wat betekent dat u vrij assertieve partners aantrekt. Ofwel beschouwt u dit als wenselijk, of u komt uiteindelijk tot het besef dat dit op zich een onevenwicht, of zelfs een onrechtvaardigheid is, en dat u uw eigen standpunt klaar en duidelijk moet maken. Als u echter gewend bent de beslisser te zijn, hebt u waarschijnlijk niet de neiging uw partner of iemand anders daarin te vertrouwen. Het resultaat van dit falen om te delegeren is dat anderen op een bepaalde manier lastig gaan doen. Teken en Huis van MARS zullen meer onthullen over de aard en kwaliteit van uw relaties en partner(s), en hoe zij en uw manier van sociale interactie alles te maken hebben met uw vorm van zelfassertiviteit.

Meer astrologie over Weegschaal