De elementen

Element aarde
Stier
Maagd
Steenbok
Element lucht
Tweelingen
Weegschaal
Waterman
Element vuur
Ram
Leeuw
Boogschutter
Element water
Kreeft
Schorpioen
Vissen

De tekens in zon (je sterrenbeeld), maan en je ascendant hebben de meeste invloed op je karakter. Ze hebben een grote invloed op hoe je handelt, en hoe je jezelf uit naar anderen. (Om te achterhalen wat jouw sterrenbeeld, ascendant en maanteken is, klik op de links.)

Zo symboliseert ons zonneteken (sterrenbeeld) onze identiteit, ons karakter. De maan onze behoefte aan emoties, zekerheid en gevoeligheid voor onze omgeving. En onze ascendant symboliseert hoe we onszelf voorstellen, onze zelfexpressie, ons voorkomen. Onze ascendant is het dominante teken tijdens het sollicitatiegesprek, het sterrenbeeld tijdens ons werk.

Omdat er meerdere planeten in ons zonnestelsel zijn, welke allemaal een specifieke invloed hebben, krijgen we van ieder element wel een stukje mee. We zijn niet alleen water, vuur, aarde of lucht. Maar er is altijd wel een dominant element. Zo is iemand met zijn zon in steenbok, maan in maagd en als ascendant stier ongetwijfeld een sterk aardetype. En een persoon met zon in vissen, maan in schorpioen en ascendant kreeft een sterk watertype. Maar wat betekenen deze types nou precies?

Element aarde met element aarde

Aardetype

Met de meeste nadruk op het element aarde ben je vooral praktisch en nuchter. Je houdt je ook het liefst bezig met aardse zaken, met tastbare en te be-'grijpen' dingen. Voor jou is het ook van levensbelang dat je je nuttig kunt maken, dat anderen je nodig hebben. Concrete zaken, daar hou jij je mee bezig. Eerst zien, dan geloven. Realitisch en efficient, dat is een aardetype. Alle zaken die je niet met je gewone zintuigen waar kunt nemen bestaan eenvoudigweg niet. Aarde heeft moeite met de fantasiewereld van de vuurtekens, want het bewustzijn is gericht op concreet ervaren, en dat is ook de reden waarom door een aardetype zoveel waarde wordt gehecht aan materiële zaken: mooi, duur, handig, bijzonder.. dat zijn zaken die concreet waargenomen kunnen worden en op grond daarvan kunnen anderen je beoordelen.

Kernwoorden:

Daden - Daadkracht - Gebeurtenissen - Concreet - ervaren - Genieten - Kunstenaar - Betrouwbaarheid - Traagheid - Koppig - Doorzettingsvermogen - Stoffelijkheid - Esthetiek - Materieel - Praktisch - Aards

Element lucht met element lucht

Luchttype

Waar aarde moeite mee heeft, namelijk het grotere geheel overzien en de dingen met elkaar verbinden, dat is nu juist de kracht van het luchttype. Bij jou ligt de nadruk op het abstracte denken, het werken met ideeën, het theoretiseren enzovoort, en dat doe je het liefst zo objectief mogelijk. Ook deel je je gedachten graag met anderen waardoor je communicatieve eigenschappen meestal ook goed ontwikkeld zijn. Maar doordat jouw geest zo flexibel is ben je niet altijd even betrouwbaar, want wat je vandaag vindt kan morgen alweer anders zijn. Een luchttype loopt ook het gevaar de eigen gevoelens te rationaliseren en daardoor het contact met het èchte voelen te verliezen. Ze weten vaak ook niet goed raad met het gevoel van een watertype of de emoties van een vuurmens.

Kernwoorden:

Gedachten - Theorieën - Wetenschap - Kennis - Intellect - Plannen - Voorstellen - Ideeën - Gesprek - Discussie - Handelsmens - Vluchtig - Oppervlakkig

Element vuur met element vuur

Vuurtype

Wanneer je veel planeten in het element vuur hebt staan ben je snel enthousiast en reageer je spontaan en impulsief. Je leeft vanuit jezelf, vanuit je eigen emoties, en daardoor kun je naar buiten een egoïstische en weinig gevoelige indruk wekken, zonder dat je je daar bewust van bent. Je leeft ook vanuit je eigen ideeen, tenminste, zolang die perspectief en mogelijkheden bieden. Je kunt slecht tegen routinewerkzaamheden want die belemmeren je spontaniteit. Een vuurtype kan ook driftig zijn, erg opvliegend, maar zonder echte kwaadaardigheid. Het zijn ook maar buien, ze komen op en verdwijnen weer. Je beleeft de wereld en de mensen om je heen vanuit emotie en intuïtie, maar omdat je je niet zo goed in anderen kunt verplaatsen kun je anderen daardoor snel kwetsen.

Kernwoorden:

Hartstocht - Liefde - Begeren - Vervoering - Impulsen - Bedoeling - Geest - Hoop - Wil - Enthousiasme - Levenslust - Moed - durf

Element water met element water

Watertype

Als watertype leef je vanuit je gevoel, en doordat je zo gevoelig bent kun je je ook snel gekwetst voelen, ongeacht of iemand dat zo bedoeld heeft of niet. Voor een watertype speelt logica -in tegenstelling tot de luchttypes- nauwelijks een rol. En ook de soms wel erg botte directheid van een vuurtype is je wezensvreemd. Voor jou gaat het er om welke gevoelens een mens of een situatie bij je oproepen. En op grond van die gevoelens kom jij tot een oordeel. Watertypes hebben een diepe en gevoelsmatige betrokkenheid met alles wat om hen heen gebeurt. Dat is tevens de reden waarom de stemming van een watertype soms zo snel om kan slaan. Vaak ook voelen ze situaties heel goed aan, maar omdat daar geen logica bij aan te pas is gekomen kan het een probleem zijn dit te verwoorden.

Kernwoorden:

Gevoel - Verlangen - Weten - door - voelen - Emotie - Ziel - Onbewust - Onderbewust - Verborgen - Overmatig - Geloof - Verdriet - Geluk