Maanteken Kreeft

Maanteken Kreeft

De veiligheid wordt verzekerd door klassieke tradities die veiligheid opwekken: thuis en familie, en de activiteiten die daarmee geassocieerd worden: koken, tuinieren, huiselijke vaardigheden, enz. U straalt dm iets huiselijks en vertrouwds uit waardoor anderen zich aangetrokken voelen. U mag die kracht nooit onderschatten of uit het oog verliezen, want de grootste zwakte van de Maan in Kreeft is dat u zo subjectief bent, dat u de straling van uw warmte en uw focus niet opmerkt - en dat overkomt de anderen dan ook.

Omdat u een aura van sterkte en betrouwbaarheid uitstraalt, wat het kenmerk is van de Maan die in Kreeft in het eigen teken staat of heer is van Kreeft, moet u op uw hoede zijn dat u er niet door weerhouden wordt om uw eigen kwetsbaarheden en twijfels te tonen. Dit zou dergelijke gevoelens niet enkel doen verzweren, maar ook de geborgen relaties eerder verhinderen dan bevorderen. Partners en familie kunnen er maar al te gemakkelijk aan wennen dat u voor alles zorgt. Dit is waarschijnlijker als u een vrouw bent, terwijl mannen eerder geneigd zijn om steun te zoeken. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn de banden met uw moeder sterk. Het kan nodig zijn dat u wat afstand schept tussen uzelf en haar.

Uw gevoelsleven is goed ontwikkeld. Dat kan enerzijds betekenen dat u een sterke gave hebt om u af te stemmen op de gevoelens van anderen. Anderzijds bent u nogal opgeslorpt door uw eigen emoties. Met de natuurlijke gave om op te voeden en te beschermen, bent u een goede ouder of een vriend om op te steunen. U moet echter opletten dat u daar niet in overdrijft, want het kan ontaarden in verstikking en paternalisme, waardoor anderen zich misschien op hun beurt te onafhankelijk of wrokkig gaan opstellen. Uw natuurlijke gave om te verzorgen en te kweken geldt ook voor planten en dieren.

U bent sentimenteel, en hebt een goed geheugen - zowel voor ontvangen gunsten als voor toegebrachte wonden. Leren vergeven en vergeten is noodzakelijk om niet te vervallen in getob, wat aanleiding kan geven tot een woekerende depressie. U bent in elk geval onderhevig aan een sterke emotionele fluctuatie. Het positieve daaraan is dat u de kunst bezit om u aan te passen aan veranderende situaties. Anderen vertrouwen daarop. Als u uw emoties wilt beheersen, en er zelf niet door beheerst wilt worden, is het onoverkomelijk dat u het patroon van eb en vloed erkent en ernaar handelt U kunt melancholisch, lichtgeraakt en vol zelfmedelijden zijn 's morgens, en blaken van sterkte in de namiddag. Het is nodig dat u zich af en toe terugtrekt om uw batterijen weer op te Iaden en om te vermijden dat u uw emoties en die van anderen 'opgebruikt'. Op sommige vlakken zijn uw visie en uw standpunt beperkt; maar uw rijke emotionele expressiviteit, die iedereen binnen uw invloedssfeer verwarmt en geruststelt, compenseert dat meer dan voldoende. Toch zou het goed zijn om zowel ruimdenkendheid als een graad van afstandelijkheid te cultiveren. Een dergelijk leerproces schept een echt gevoel van op deze wereld thuis te horen.

Voorliefde voor:

Uw eigen lapje grond - Een huis en huiselijk leven vol geborgenheid - Rust en vrede - Een familiegevoel - De wereld van de natuur

Afkeer tegen:

Het gevoel geen wortels te hebben - Ontworteld zijn - Achteloosheid - Onvriendelijkheid - Een plastic wereld

Meer astrologie over Kreeft