Maanteken Leeuw

Maanteken Leeuw

U zoekt veiligheid door een uitgesproken indruk te maken en een bepaald soort bijval te oogsten. Vaak bent u zich echter onbehaaglijk van zichzelf bewust wanneer u in de spots komt te staan. Waarom zou dit zo zijn? Het is belangrijk dat u een goed gevoel hebt over deze behoefte aan erkenning. U hebt het immers in u om in de belangstelling te komen, en er op een natuurlijke en elegante wijze in te blijven. Er ontstaan echter allerlei complicaties als u de aandacht zoekt zonder echt te weten waarom. Uw liefde voor geld en status is ook sterk - evenals uw gave om geld en status te verkrijgen. Als u het 'gesloten' type Maan in het teken Leeuw bent, is het mogelijk dat u deze dingen relativeert, bijna tot op het punt van de perversie.

Als u lijdt onder een van de negatieve aspecten zoals hierboven vermeld, overweeg dan de mogelijkheid om uw ego nooit meer openlijk of negatief te uiten zoals u - of uw moeder - in het verleden deed. Het kan bijvoorbeeld dat de aanhoudende vraag voor aandacht in uw kindertijd ofwel steeds ingewilligd werd ofwel onvermijdelijk genegeerd werd. Achter alles schuilt de angst voor kritiek en bijgevolg de onmogelijkheid om kritiek te verwerken. Omdat de Maan wijst op onbewuste gedragspatronen, en aangezien zowel negatieve als positieve patronen op zo'n grootse manier gedramatiseerd worden in het teken Leeuw, is feedback krijgen, erkennen en ernaar handelen noodzakelijk. Anders kan zo'n kostbaar egocentrisme vol zelfrechtvaardiging anderen ertoe aanzetten om hun onbehaaglijkheid erover op een manier te uiten die veel dramatischer en verwarrender is dan gewoon te vertellen wat ze van u vinden.

Met zulke hevige en levendige emoties bezit u een ingeboren gevoel voor drama en creativiteit. U bent ook een succesnummer bij kinderen - omdat u zelf kinderlijk bent? U kunt te sterk reageren op vrij onbeduidende situaties, maar u kunt ook een vervelende situatie opwindend maken. Met deze kinderlijke zin voor spel en plezier weet u het absurde en belachelijke in alles te vinden - behalve misschien in uzelf. U hebt het moeilijk om een gevoel van afstandelijkheid te scheppen; alles wordt geïnterpreteerd als persoonlijke lof of als belediging. Als het bijgevolg nodig is om iets of iets of iemand los te laten, wordt dit het best gedaan in een aangename sfeer. Op deze manier behoudt u uw waardigheid, die het allerbelangrijkste voor u.

Op een bepaald vlak bent u er niet echt zeker van of u wel recht hebt op een ego. Anderzijds kunt u verschrikkelijk in de war raken bij de gedachte dat u bedot zou worden. U probeert daar mee om te gaan door flexibel en gemakkelijk in de omgang te lijken - terwijl u dat niet bent. Anderzijds toont u uw eerlijkheid, emotionele warmte en vrijgevigheid veel te weinig. Ongetwijfeld gaf iets of iemand u in het verleden een gevoel van kleinheid en onbeduidendheid in het andere geval verwierf u een onecht gevoel van trots. In elk geval kunt u beter naar buiten komen om mee te spelen en zowel de handicap als de glorie te leren kennen die het hebben van een menselijk ego met zich meebrengt.

Voorliefde voor:

Afwisseling - Mentale stimulansen - Op de hoogte zijn - Zich verbonden voelen - In beweging blijven

Afkeer tegen:

Voorspelbaarheid - Pummels - Sprakeloos zijn - Op iets vastgepind worden - Vastgeroeste gewoontes

Meer astrologie over Leeuw