Maanteken Maagd

Maanteken Maagd

U zoekt veiligheid door te analyseren. Dat kan tot een pure en goed geordende emotionele levensstijl leiden, waarbij u constant elementen elimineert die afbreuk doen aan uw welzijn... Maar ook tot een levensstijl die preuts en veeleisend is, waarbij u met gevoelens omgaat alsof ze in de hoek geveegd moeten worden. In beide gevallen is het cultiveren van een open verdraagzaamheid en aanvaarding van de tekortkomingen van het leven aangewezen.

Achter de hoge emotionele eisen die u hebt, schuilt de invloed van uw moeder. In positieve zin was haar invloed duidelijk en gezond, in de negatieve zin kritisch en bekrompen. In beide gevallen kan het er de oorzaak van zijn dat u bang bent om uw donkere kant te tonen - 'donkere kant' betekent alles wat uw moeder, of een andere invloedrijke figuur uit uw jeugd, onaanvaardbaar vond. Uw meer aardse, of ruwe emoties bijvoorbeeld kregen waarschijnlijk het etiket 'vulgair' of'cru' opgeplakt, met het gevolg dat de gezonde, maar 'kleverige' passies, de lijm die relaties samenhoudt, onderdrukt werden, en verwerden tot een latente drang. Dit resulteert in een fundamentele verzwakking van de bindingen, maar betekent ook een bijkomende druk om constant te proberen het imago van een kwezelachtige onuitgesproken persoonlijkheid op te houden. Omdat u door een dergelijke emotionele kieskeurigheid aan de kant geschoven kunt worden, of toch tenminste te vaak alleen gelaten kan worden, is het aan te raden dat u het leven zijn gangetje laat gaan, in plaats van het in de richting te willen sturen die u denkt dat het moet hebben. Gezond verstand is niet altijd gezond, en wat echt gezond is omvat ontegenzeggelijk alles.

Een gevoel van veiligheid ontstaat ook door op een bepaalde manier dienstbaar te zijn, in het bijzonder in verband met gezondheid. U bent in staat veel moeite te doen om anderen te heipen, alsof u erdoor opbloeit - en dat doet u. Dit gevoel van dienstbaarheid kan ook voldoen aan uw behoefte aan puurheid, omdat u in staat bent om met grote grondigheid alles op te ruimen dat rommelig of vervuild is. Of anders kunt u rondlopen met een opgehaalde neus, alsof u steeds iets slechts ruikt - wat kan dat zijn? Het teken Maagd kan polariseren; de sterke behoefte om zo ordelijk en netjes te zijn kan veranderen in het tegenovergestelde: rommelig of losbandigheid - al dan niet vrijwillig.

In de regel houdt u van dieren, in het bijzonder kleine dieren of huisdieren, omdat ze een zekere puurheid hebben die mensen lijken te missen. En kijk dan eens hoe natuurlijk de dieren met hun aardse gewoonten omgaan. Dit is een voorbeeld van een van die grijze zones die u misschien niet ziet, of niet graag ziet, omdat u de neiging hebt het leven in zwart-wit te zien. Maar het zijn die grijze, mistige zones waarheen uw bewustzijn u steeds leidt, omdat het u aanspoort om te begrijpen dat er evenveel puurheid in duisternis te vinden is als in licht, en dat u het mysterieuze meer kunt vertrouwen dan het logische. Wat u niet weet is steeds groter dan wat u wel weet.

Voorliefde voor:

Orde en plannen - Hygiƫne - Lijstjes maken - Gezondheid - Dingen die de gezondheid bevorderen

Afkeer tegen:

Onzekerheid - Ellende - Slordigheid - Smerigheid - Risico's voor de gezondheid

Meer astrologie over Maagd