Maanteken Ram

Maanteken Ram

U beschouwt het leven als iets dat nooit stilstaat. In de strikte zin is dat ook zo. Als u zich echter onzeker voelt over een bepaald deel van uw leven, kan dit u aansporen om sneller een oplossing te willen vinden dan in werkelijkheid mogelijk is. Daardoor bent u voorbestemd om heen en weer te snellen alsof er u een afschuwelijke tijdslimiet gesteld werd. En omdat de Maan in Ram staat voor een sterke persoonlijkheid kunt u kritieke toestanden overhaasten waar haast onvermijdelijk lijkt, of uw kracht snel gebruiken om het kalmer aan te gaan doen, te beslissen wat u wilt bereiken, en dan een aangenamer ritme te bepalen.

Wat u echter motiveert om sowieso iets te ondernemen is een gevoel van onzekerheid, dat u waarschijnlijk van uw moeder geërfd hebt. Een gevoel van rust heeft dan ook niet veel betekenis voor u, soms vindt u het zelfs vervelend. Omdat u het moeilijk hebt om kalm te zijn, is het mogelijk dat u zichzelf uitput voor u het weet In elk geval hebt u de fantastische gave om snel te herstellen van trauma's van fysieke, mentale of emotionele aard. De typisch menselijke capaciteit om zichzelf weer op te laden in tijden van nood, alleen in de wildernis, is ruimschoots bij u aanwezig. U kunt beschouwd worden als het krijgen- of verkennerstype. In die zin wordt uw veerkracht gekenmerkt door emotionele opstoten en niet door sluimerende stemmingen. U beschouwt het leven als iets van het moment, en u zou uzelf moeten oefenen om aan de behoeftes van het ogenblik te beantwoorden, en daarop te leren vertrouwen. Reis zonder veel bagage. U hebt een temperament dat kan afschrikken en verbazen, maar dat ook oplaait om plots uit te doven. Frustratie is daar de oorzaak van - weer afkomstig van of wegens uw moeder - en niet kwaadaardigheid.

'Het innemen van de oorlogsstellingen' lijkt de overheersende houding, en u kunt eigenlijk gedijen bij conflict, hoewel andere facetten van uw persoonlijkheid daaronder kunnen lijden en die houding weigeren te aanvaarden. U ziet slechts twee alternatieven: doorbreken of gebroken worden. Dit heeft beslist een wisselvallige invloed op alle relaties in het algemeen, en op uw intieme relaties in het bijzonder. En toch is iedereen van u afhankelijk voor spanning en onvoorspelbaarheid. Het is echter nodig om een regelmatiger emotioneel ritme te ontwikkelen, en voor ogen te houden dat u niet continu bedreigd wordt door vijandige machten. Ook al houdt u ervan het leven als een oorlog te zien, vergeet niet dat 'waarderen' het sleutelwoord is.

Uiteindelijk bent u op zoek naar iets blijvends. Dat alleen is al een hele zoektocht, zo niet dé zoektocht. Als u uw, waarschijnlijk snel wisselende sociale of romantische relaties tot nu toe bekijkt, kunt u tot de overhaaste conclusie komen dat volhouden geen deel uitmaakt van uw actieplan. Maar bekijk het opnieuw en u zult zien dat uw volharding duurzaam is, maar vooral ook uw kinderlijk gevoel dat u en de Anderen inspireert door de basisovertuiging dat het leven een spannende en unieke ervaring is.

Voorliefde voor:

De achtervolging - Nieuwe ervaringen - Eerlijkheid - Avonduur in de natuur

Afkeer tegen:

Anticlimaxen - Inactiviteit - verteld worden wat te doen - klefheid - emotionele beperking

Meer astrologie over Ram