Maanteken Steenbok

Maanteken Steenbok

Veiligheid is gebaseerd op het gevoel nuttig te zijn voor de maatschappij en rechtvaardiging te vinden in haar ogen, in voor- en tegenspoed. Door die behoefte kunt u de neiging hebben om, wat u van en voor uzelf wilt, te onderwaarderen. Dit kan dan weer leiden tot het gevoel dat u zich op een bepaalde manier niet geliefd, ongewild of inferieur voelt. De Maan staat in Steenbok in oppositie met haar eigen teken Kreeft, waardoor we in de buitenwereld goedkeuring zoeken om innerlijke twijfels te verzachten.

Of dit nu het geval is of niet, u hebt een grote behoefte aan nodig te zijn. Daardoor gaan anderen op u vertrouwen om de dingen op het materiële vlak op een rijtje te houden. Dit kan u onmisbaar maken, maar als het voldoen aan deze behoefte inhoudt dat u uw innerlijke waarde uit het oog verliest, dan kan het zijn dat het gevoel een beetje een slaaf te zijn u bekruipt. Door niet te vertrouwen op het belang van uw eigen innerlijke waarden en door die waarden aan te kleven die door druk van buitenaf gedicteerd worden, loopt u het risico dat u zich in de steek gelaten voelt, zowel door uzelf als door de toestand om u heen.

Het is belangrijk om in te zien hoe en waarom dit wantrouwen van uw innerlijke persoonlijkheid ontstaan is, en vervolgens wantrouwen in anderen deed ontstaan. De Maan symboliseert het kind - zowel letterlijk als in de zin van 'het kind vanbinnen'. Het teken Steenbok bestuurt 'de grote, boze wereld daarbuiten' - de concrete werkelijkheid, of de werkelijkheid door mensen geschapen. De Maan is niet voorspoedig in het teken Steenbok, want het kind wordt genadeloos in de materiële wereld gekatapulteerd. Dit kan letterlijk betekenen dat u een harde kindertijd vol ontbering hebt gekend, waarbij lasten op uw smalle schouders gestapeld werden. Een grimmige en verstikkende omgeving was uw lot. Het is mogelijk dat uw vader niet voldeed, of dat hij er helemaal niet was, wat een schaduw op uw moeder wierp. Op een bepaalde manier werd die schaduw aan u doorgegeven. Wat de omstandigheden in uw kindertijd ook waren, u leerde door materiële en emotionele moeilijkheden een overlever zijn.

De meest voor de hand liggende uiting van deze overlevingsdrang is het goed functioneren in de materiële wereld, als compensatie voor die innerlijke emotionele kwaal. Uw scherpzinnige en zakelijke instelling kan u hoog op de sociaal-economische ladder doen klimmen. Op een bepaald niveau kunnen de uiterlijke attributen die u om zich heen verzamelde u echter niet langer beschermen tegen het gevoel dat u iets mist. Het is juist dit gevoel waardoor u wordt weerhouden om een materialistische strever te worden. Als een nieuw soort overlever kunt u een apart soort mens worden, omdat u uw kinderlijke charme combineert met een sterk instinct voor het reilen en zeilen van de materiële wereld. Uiteindelijk, meestal na uw dertigste, begint u een invloed op anderen uit te oefenen, omdat u een voorbeeld bent van het no-nonsense type dat alle tegenslagen overleeft.

Voorliefde voor:

Wat bewezen is en waar - Sterke mensen - Organisatie - Standvastige doelbewustzijn - Sterke fundamenten

Afkeer tegen:

Luchtkastelen - Ruggengraatloosheid - Het gevoel dat u de controle verliest - Doelloosheid - Een wankel opzet

Meer astrologie over Steenbok