Maanteken Stier

Maanteken Stier

U zoekt veiligheid en bescherming door stabiliteit, en dat klinkt vrij direct Met de Maan in het teken Stier staat u er in de meeste gevallen om bekend dat men praktisch en materieel op u kan rekenen. Een minimum aan verandering wordt als een maximum aan veiligheid beschouwd. Deze emotionele stabiliteit is de reden dat de Maan in verhoging staat in het teken Stier. Tenzij u tevreden bent met een voorspelbaar, aan huis gebonden soort leven, of tenzij u ingezien hebt dat de enige consistente factor de verandering zelf is, zal een dergelijke behoefte aan stabiliteit niet zo gemakkelijk te voldoen zijn. Het is waarschijnlijk dat zich dan op verschillende vlakken complicaties zullen voordoen: iemand anders van wie u afhankelijk bent die een verandering teweegbrengt; veranderingen in de toestand van uw lichaam; gevoelens van verveling en inertie; muurvaste situaties; een lastdier worden doordat u het belang van uw eigen brede rug niet inziet; te lang in een 'onvruchtbare' relatie blijven steken.

Achter dit alles schuilt een probleem van eigenwaarde. Als u niet zeker bent van wat u bent of wat u waard bent, zal de niet aflatende zoektocht naar een vorm van uiterlijke waarde (waarbij materiële veiligheid verward wordt met emotionele veiligheid) uw ontegensprekelijke doorzettersnatuur op de proef stellen... en dat is niet lonend. Met andere woorden: u moet vrede met uzelf vinden voor u echt vrede kunt verwachten in de buitenwereld. En zelfs dan is de prijs heel hoog. Als kind voelde u zich waarschijnlijk bedreigd door een soort onheilspellende verdeeldheid - of u was er werkelijk het slachtoffer van. Of misschien had uw moeder een dergelijke angst die aan u doorgegeven werd en zich ontwikkelde tot een blinde angst voor verandering of een blinde behoefte aan moederlijke bescherming. Een andere verklaring voor de reden waarom u aan uzelf twijfelt kan liggen in het feit dat uw moeder soortgelijke twijfels over zichzelf had en daardoor niet in staat was om uw waarde op te merken en te bevestigen.

Wat is de Maan in het teken Stier nu waard? Het meest essentiële is het gevoel van fysieke degelijkheid en zinnelijkheid dat u omgeeft en dat een heel geruststellend en aantrekkelijk effect heeft op anderen. De persoonlijke toepassingen van dit talent liggen voor de hand; op professioneel vlak omvatten die elke activiteit die inspeelt op lichamelijke behoeften, zoals eten en drinken, verzorging, eigendom, management en productie in het algemeen - ook takken van de gezondheidszorg die onmiddellijk verband hebben met het fysieke lichaam. U hebt ook een uitgesproken artistieke gevoeligheid, in het bijzonder voor zang en ambachtelijke kunst. U kunt ook goed omgaan met dieren die nuttig kunnen zijn.

Als een kind van de natuur hebt u diepe, rijke emoties doordat u zo dicht bij de aarde leeft. Maar het is niet nodig om u erin te begraven door te veel materiële zekerheid te zoeken. Het is de gave van de Maan in het teken Stier dat materiële voorzieningen altijd voorhanden zijn - tenzij u eraan twijfelt.

Voorliefde voor:

Materiële geborgenheid - Koopjesjacht - Kwaliteit - Voorspelbaarheid - Eigenaarschap

Afkeer tegen:

Verandering - Verspilling en buitensporigheid - Loslaten - Het onbekende - Lenen

Meer astrologie over Stier