Maanteken Vissen

Maanteken Vissen

Van alle maanposities in de tekens bezit het teken Vissen de meest scherpe emotionele gevoeligheid - en bijgevolg de meest complexe reacties op levenssituaties. U vindt duizend-en-een manieren om de dingen te versterken of te vermijden die zich aan uw superontvankelijke natuur voordoen.

In de meest positieve zin hebt u de kwaliteiten van de genezer, dichter of mysticus. In de meest negatieve zin ervaart u de verfijnde gevoelens die dit mogelijk maken als een afkeer voor het gewone bestaan en wil u daaraan ontsnappen. Het begrip van 'wat u had kunnen zijn' wordt eindeloos ingeroepen om u in de bekoorlijke toestand van niet uitzonderlijk en niet ordinair te zijn te houden. Gevoelens uit de kindertijd van een Sis op het droge te zijn' zorgen dat u zich 'in open zee' voelt. Maar als u werkelijk een creatieve of een spirituele zoektocht aanvat, is uw vruchtbare verbeelding in staat om u (en anderen) naar ontkende hoogtes, en dieptes, van de menselijke ervaring te voeren. Fantaseren over hoge verwachtingen of akelige dieptes houdt verband met de illusie om niet gekwetst te worden. Dit is in feite iets wat u zich gewoon voorspiegelt, want u voelt nog steeds pijn, zelfs - of het meest - in uw verbeelding. Uiteindelijk streeft u, of dwingt een reële crisis u te streven, naar de verheven rol waarvan u gedacht had dat ze u in de schoot zou vallen. In feite hebt u met de Maan in Vissen behoefte aan de droom van een beter leven voor iedereen. Een droom die niet enkel als brandpunt moet dienen voor uw medeleven, verbeelding en gevoeligheid, maar die ook praktisch onbereikbaar is. Anders zal uw nooit aflatende fantasie nergens toe leiden.

U bent kneedbaar, verleidelijk en te verleiden, op zoek naar een 'droomschip' om u mee te voeren op het ochtendgetijde. Uw verbeelding is in feite zo levendig dat dit 'droomschip' echt lijkt aan te komen. Na een paar maanden of jaren op zee, vervliegt de droom echter en blijkt u integendeel te leven op zeemansbeschuit en brak water - wat betekent dat uw partner vervelend blijkt en emotioneel bezoedeld. Natuurlijk bleek geen van beide extremen werkelijkheid; enkel het gewone, maar triestige en mooie menselijke wezen was echt - en dit heeft natuurlijk ook betrekking op u.

Het is geen verrassing dat u gevoelig bent voor verslavingen, hetzij aan alcohol, drugs, gebakjes, zeevruchten of mannen met baarden. Een verslaving is eigenlijk een afleiding; u voelt zich aangetrokken tot iets wat uw ziel verlangt, maar omdat dit een echt offer vergt, verkiest u het valse offer waarbij u zichzelf overgeeft aan zelfdestructieve, vluchtige, fetisjistische of verraderlijk onbelangrijke zaken. Vroeg of moet u echter gaan voor uw zielsverlangen - geen andere drug zal immers volstaan. Het is poëtisch dat uw zielsverlangen uiteindelijk verlossing of een leidraad kan betekenen voor stervelingen die eveneens hun zielsverlangen uit het oog verloren hebben. Dus wordt u een reddingssloep, in plaats van op zoek te zijn naar een droomschip.

Voorliefde voor:

Hoogten en laagten - Muziek en poëzie - Het fascinerende - Romantische zoektochten - Opstijgen

Afkeer tegen:

Het ordinaire - Esthetische ontbering - Het voor de hand liggende - De confrontatie met de werkelijkheid - Neerkomen

Meer astrologie over Vissen