Sterrenbeeld Schorpioen

Sterrenbeeld Schorpioen

(23 oktober - 21 november)

Het sociale aspect van de Weegschaal ontwikkelt en verdiept zich in de Schorpioen. Hij maakt onderscheid en streeft ernaar het materiële aan zich ondergeschikt te maken. Dat 'controle' willen hebben, strekt zich uit tot op het menselijke vlak. In z'n meest verregaande vorm kan dit intens en meedogenloos zijn. De maatschappelijke geïnvolveerdheid van de Weegschaal, maakt bij de Schorpioen plaats voor diepe persoonlijke en seksuele relaties. Dit 'vaste' waterteken wordt beschouwd als een van de sterkste tekens van de Zodiac. Het verenigt in zich de onweerstaanbare kracht van Mars en de diepe donkere invloeden van Pluto, de twee planeten die dit teken regeren. De Schorpioen heeft een uitlaat nodig voor zijn/haar enorme energie. Als deze er niet is kan dat leiden tot gedeprimeerdheid en zich afgesloten voelen van de buitenwereld. De Schorpioen is over het algemeen heel succesgericht, waardoor het hem/haar in financieel opzicht zeer voor de wind kan gaan.

Onze enigszins dominante Schorpioen kan goed met geld omgaan, al komt geld bij hem/haar nooit op de eerste plaats. Dat hij/zij de financiën meestal goed op orde heeft, heeft te maken met een ordelijke geest, die er ook borg voor staat dat Schorpioen op een ordelijke manier vorm weet te geven aan zijn/haar leven. Het kost deze serieuze, gedreven persoonlijkheid moeite zich te ontspannen. Zijn/haar reputatie op het seksuele vlak heeft dan ook minder met ontspanning te maken, dan met dezelfde behoefte om te controleren en te domineren als hij/zij in de rest van het leven aan de dag legt. Enerzijds kan een Schorpioen enorm idealistisch zijn, anderzijds kan hij/zij op een bijna laag-bij-de-grondse manier jaloers zijn of zich in de nesten werken. In geen ander sterrenteken zijn deze contrasten zo sterk aanwezig. Hoe hoog de idealen ook mogen zijn die Schor pioen nastreeft of hoe diep hij zich in de prut heeft gewerkt, zijn beweegredenen zijn nimmer oppervlakkig. Wat zijn/haar smaak betreft kan de Schorpioen een voorkeur aan de dag leggen voor luxe en extravagantie. Aan kleding en uiterlijk wordt veel zorg besteed en van slonzigheid heeft hij/zij een enorme afkeer. De Schorpioen is zelden revolutionair, maar houdt graag zijn status op. Op de een of andere ma nier bezit hij/zij de gave het materiële met het spirituele te combineren en het leven zo in te richten als hij/zij zich dat voorstelt.

Schorpioen kan goed overweg met Vissen, Stier, Ram en Leeuw.

Individuele sleutelwoorden:

Verlangen - Diepgravend - Verbergen - Transformeren - Controleren - Absorberen - Onderzoeken - Beïnvloeden

Meer astrologie over het sterrenbeeld Schorpioen