Sterrenbeeld Steenbok

Sterrenbeeld Steenbok

(22 december - 19 januari)

Het 'lot' staat als thema centraal in het teken van de Steenbok. De 'kardinale', aardse Steenbok wordt geregeerd door de planeet Saturnus, het symbool van de vaderfiguur, die de waarschuwende vinger opsteekt en zegt dat je de consequenties moet aanvaarden van je daden en je niet van alles en nog wat tegelijk moet doen.

Als we naar de Zodiac kijken, zien we daarin de evolutie van de mens gesymboliseerd. We zien de eerste zes tekens (Ram t/m Maagd) waarin de mens bezig is aan de ontwikkeling van zichzelf en de meer naar buiten en op samenwerking gerichte tekens (Weegschaal en Schorpioen). In de tekens Boogschutter en Steenbok zien we de evolutie van de man/vrouw tot een meer filosofisch en universeel gericht wezen.

De les die de Steenbok moet leren is die van Het Lot en Het Voorbeschikt Zijn. De wereld van de steenbok is die van morele verplichtingen en vastliggende wetten in tegenstelling tot de vrije wil en het grenzeloos optimisme dat zo kenmerkend is voor de Boogschutter. De Steenbok is de accountant onder de sterrentekens. Bij hem moeten we als het ware rekenschap afleggen voor onze fouten. En omdat hij zelf heel goed kan rekenen, neigt hij, in tegenstelling tot de expansieve aard van de Boogschutter, meer naar zuinigheid en voorzichtigheid. Veel mensen zijn bang voor de strengheid van de Steenbok en zien dit als iets buitengewoon negatiefs, vooral in deze tijd waar de expansiedrift van de Boogschutter en de naar vernieuwing strevende Waterman aanzienlijk hoger scoren in populariteit.

Toch is de les die we van de Steenbok leren een heel belangrijke: we leren hier namelijk dat ons lot (ons Karma) niet iets is dat we gewoon naast ons neer kunnen leggen. Als we onze kop daarvoor in het zand steken, krijgen we vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Het leren aanvaarden van verantwoordelijkheid voor onze daden is nodig en hoe paradoxaal dit ook klinken mag, dit maakt uiteindelijk van ons vrijere en onafhankelijke wezens. De invloed van Saturnus maakt dat de Steenbok een grote mate van verantwoordelijkheid aan de dag legt en op een initiatiefrijke manier het succes zoekt door hard te werken. Veiligheid en ambitie gaan bij de Steenbok hand in hand en zorgen voor vooruitgang.

Steenbok kan het goed vinden met Stier, Leeuw, Weegschaal en Schorpioen.

Individuele sleutelwoorden:

Bouwen - Gebruiken - Organiseren - Bereiken - Handhaven - Voorzitten - Instellen - Bevelen geven - Structureren - Klimmen

Meer astrologie over het sterrenbeeld Steenbok