Sterrenbeeld Vissen

Sterrenbeeld Vissen

(19 februari - 20 maart)

Dit beweeglijke waterteken verenigt de expansiviteit van de planeet Jupiter en de mystieke eigenschappen van Neptunus in zich. Het is het laatste teken van de dierenriem. In alle voorgaande sterrenbeelden hebben we gezien hoe de mens geleidelijk aan evolueert van individueel gericht naar sociaal gericht, gevolgd door een meer universele instelling om uiteindelijk in het teken Vissen een te worden met de kosmos. Daarna wordt de mens als het ware opnieuw geboren (gereïncarneerd) in het teken Ram.

Bij het teken Vissen staat het 'gevoel' centraal. Er kan aan de ene kant sprake zijn van extreme introversie en teruggetrokkenheid uit de wereld, terwijl de Vissen aan de andere kant dromen van succes en roem. Het probleem van Vissen is het contact met de medemens. Met hun gevoelige natuur stuiten ze vaak op onbegrip. Het is beter dat Vissen goed naar hun innerlijke stem luisteren in plaats van iedereen een plezier te willen doen en daardoor zelf in moeilijkheden te raken. Vissen zijn romantisch, fantasievol en trouw als geen ander. Met al hun goede bedoelingen kunnen Vissen soms wel eens behoorlijk de kluts kwijt raken. Het zijn vaak laatbloeiers, doordat ze hun gevoelens niet durven uiten of bang zijn belachelijk te worden gevonden. Leren hoe de wereld in elkaar zit, doen ze eerder met hun gevoel dan met hun verstand.

Ze kunnen het goed vinden met: Kreeft, Maagd, Schorpioen en Waterman.

Individuele sleutelwoorden:

Aanvaarden - Inspireren - Beminnen - Opluchting - Empathie - Fantasie - Visualiseren - Camouflage

Meer astrologie over het sterrenbeeld Vissen