Sterrenbeeld Weegschaal

Sterrenbeeld Weegschaal

(23 september - 22 oktober)

Bij het meer sociaal gerichte en financieel ingestelde teken Weegschaal speelt de interactie met de medemens een belangrijke rol. De Weegschaal houdt van gezelligheid en gezelschap. De besloten wereld van de Maagd maakt hier plaats voor de, meer op actie en plezier ingestelde, persoonlijkheid van de Weegschaal.

Het kardinale luchtteken Weegschaal moet het hebben van contacten en relaties. Zijn/haar sociale flexibiliteit is enorm. De Weegschaal maakt het zijn medemens echter zo graag naar de zin, dat hij/zij soms vergeet dat de ander er andere waarden op nahoudt of er anders over denkt. Deze mensen zijn vriendelijk en diplomatiek in de omgang. Hoewel ze onzelfzuchtig lijken en dit vaak ook zijn, kunnen ze soms op een heel verborgen manier egocentrisch zijn in het opeisen van toewijding en aandacht voor zichzelf. Niets is belangrijker voor hen dan geliefd zijn en gewaardeerd worden. Als het op goede smaak aankomt stellen zij hoge eisen. Harmonie en schoonheid, liefde en omgeving is heel belangrijk voor hen. In hun, meestal, aantrekkelijke en bijzondere vrienden en geliefden, zien ze als het ware zichzelf weerspiegeld.

De mannen geboren onder dit teken zijn vaak zeer aantrekkelijk en toegewijde minnaars. Ook de Weerschaalvrouw, die zich meestal elegant en stijlvol weet te kleden, is over het algemeen bijzonder aantrekkelijk maar tegelijkertijd nogal gereserveerd. In een relatie geeft ze zich niet makkelijk, hetgeen een rem kan betekenen op haar liefdesleven, want achter het fraaie uiterlijk van de Weegschaalvrouw brandt niet zelden een verborgen vuur. Ook bij de Weegschaalman stuit men, als partner, vaak op een zekere reserve, vooral als hij het gevoel krijgt dat zijn vrijheid wordt aangetast of men meer van hem wil dan hij te bieden heeft. Voor de partner kan dit zeer verwarrend zijn. Het ene ogenblik baadt hij/zij in liefde en aandacht en het volgende ogenblik heeft men het gevoel in de kou te staan. De Weegschaal draagt zelf bij aan deze onwezenlijke situatie, door de ander het gevoel te geven dat hij/zij het buitengewoon naar de zin heeft, terwijl hij/zij later niet in staat is of gewoon niet wil toegeven dat er wel degelijk iets aan de hand was. De Weegschaal heeft daarom een partner nodig met een warme persoonlijkheid, die emotioneel niet afhankelijk van hem/haar is en evenwichtig genoeg om niet onzeker te worden door dit gedrag. Het grootste probleem van de Weegschaal is, dat hij moeilijk beslissingen kan nemen. Dat komt doordat hij/zij constant tracht de sitatie in evenwicht te houden en alles van alle kanten bekijkt. In persoonlijke relaties kan deze houding nogal eens verwarring stichten. Daarbij komt nog dat de Weegschaal buitengewoon kritisch is, maar ook heel onzeker kan zijn. Terwijl de Ram zegt 'ik ben', zegt de Weegschaal precies het omgekeerde, namelijk: 'ben ik?'.

De Weegschaal kan het goed vinden met Ram, Stier, Tweelingen en Waterman.

Individuele sleutelwoorden:

Sociaal - Balanceren - Behagen - Harmoniseren - Mooier maken

Meer astrologie over het sterrenbeeld Weegschaal