Chinese horoscoop Konijn

Konijn

De persoonlijkheid van het Konijn

Het Konijn is het vierde dier in de Chinese dierenriem. In de Chinese traditie staat het Konijn voor rust en stilte. Ze zijn behoudend, zelfbeschouwend, terugblikkend, bedachtzaam en hebben veel geluk.

Algemene persoonlijkheid van Konijn

Mensen geboren onder het teken Konijn zijn extreem hartelijk, goed gemanierd, diplomatiek en conservatief. Ze zijn uitstekende diplomaten en onderhandelaars. Konijn-personen kunnen uiterst elegant, beschaafd en magnetisch zijn. Echter zijn ze uiterst terughoudend maar kunnen extreem actief worden wanneer ze zich toewijden aan school of een opleiding. Deze mensen kunnen heel gevoelig zijn voor mensen en/of situaties om hen heen. Een agressieve omgeving is niet goed voor ze.

Ze kunnen erg nerveus en gespannen raken wanneer iemand hen dwingt om risico's te nemen. Hun innerlijke wereld is te broos voor onrust en onzekerheid. Ze houden ervan om een comfortabele en rustgevende omgeving om hen heen te creëren. Een typisch Konijn-persoon is heel gastvrij en zorgt goed voor de mensen die dicht bij hem staan. Deze mensen zijn erg perfectionistisch en kunnen ontzettend geduldig zijn als het komt tot werk dat veel geduld en inspanning kost.

Een ander belangrijke eigenschap van deze mensen is dat ze aandacht schenken aan het meest kleine detail. Dat maakt ze enorm geschikte organisatoren van feesten of vergaderingen. Konijn-personen hebben ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en nemen hun werk dan ook heel serieus; doorzettingsvermogen en bekwaamheid zijn de andere twee positieve eigenschappen van deze mensen. En ze zijn ook nog eens heel medelevend en sentimenteel.

Konijn in de liefde en romantiek

Een Konijn is een goede partner, zowel in een relatie als een huwelijk. Ze zijn Romanthisch, minzaam, aanhankelijk, lief en trouw. Maar ze verwachten wel trouw en betrouwbaarheid terug te ontvangen van hun partner. Ze hebben veiligheid en tederheid nodig in hun relatie. Een Konijn kan de gelukkigste persoon op aarde zijn wanneer ze vrede en ontspanning in hun relatie kunnen vinden. Één negatieve eigenschap van hun karakter is echter dat ze de baas kunnen zijn in een relatie, maar zodra er iets misgaat dan trekken ze zich terug in hun schulp todat hun partner de situatie weer onder controle krijgt. Achteloze en ongepaste opmerkingen kunnen leiden tot bittere gevechten tussen het koppel. Maar Konijn is best vergeefs. Ze zijn in staat het verleden te vergeten en door te gaan met hun tevreden leven.
Een Konijn kan heel kieskeurig en selectief zijn als het aankomt tot het kiezen van een partner. Ze wachten een tijd totdat ze een geschikte partner tegenkomen op hun pad. Een persoon geboren onder het teken Konijn discussieert over de problemen des levens met zijn partner en deelt de gelukkige en trieste momenten van zijn leven met ze.

Konijn carrière en geld

Je kunt zeggen wat je wilt over Konijn. Noem ze verlegen, geduldig of zelfs overvoorzichtig! Een typisch Konijn-persoon is een persoon die in staat is om succes te halen uit zijn carrière. Ze zullen nooit, maar dan ook nooit, een opdracht aannemen zonder dat ze alle acties vooraf hebben ingeschat en overwogen. Ze werken hun taken en opdrachten heel doelbewust uit. Hun werkaanpak is er een van voorzichtigheid en zekerheid, en dat uit in hun manier van denken. Maar soms kunnen ze wel eens te voorzichtig zijn waardoor ze kansen en mogelijkheden mislopen. Een Konijn-persoon is een uitstekende projectmanager en een heel strategisch denkend persoon. Een echte bedrijfssecretatis. Hoogbegaafdheid in radicaal denken en organisatorische bekwaamheid maakt ze uitstekende leiders om te werken achter de schermen!

Konijn in gezondheid

Het Konijn is een heel gezond persoon zonder grote gezondheidsproblemen. Ze zullen echter wel zorg blijven bestanden aan hun immuunsysteem, en dan met name het endoctrien systeem (de klieren in ons lichaam die hormonen afscheiden).

Problemen gerelateerd aan de spijsvertering en het zenuwstelsel kunnen later in hun leven ontstaan.

Konijn relatiematches

Gaat goed samen met:

Met het Schaap deelt het Konijn de liefde voor harmonie en schoonheid. Ze zijn beiden begripvol van aard en houden ook niet van ruzie, maar laten elkaar wel voldoende hun eigen gang gaan. Ze hebben gezamenlijke belangen en voelen zich daardoor door elkaar versterkt. Met het Zwijn vormt het slimme Konijn ook een goed team omdat het Zwijn een enorm doorzettingsvermogen heeft. Samen met het Schaap hoort hij tot de groep van de bemiddelaars. Het Schaap en het Konijn vullen elkaar aan. Ze begrijpen en waarderen elkaar waardoor ze samen sterker zijn dan alleen.

Gaat minder goed samen met:

De Haan is de tegenpool van het Konijn. Ze zijn beiden koppig en geven hun ongelijk nooit toe. Bovendien is de Haan nogal protserig en wil hij graag laten weten hoe slim hij is. Dat is zeer tegen de regels van het welgemanierde Konijn, die dat uiterst onbeleefd en onbehoorlijk vindt.

Positieve eigenschappen:

Ze kunnen extreem gevoelig zijn. Daarnaast zijn ze verlegen, planmatig, strategisch, zorgvuldig, tactvol, aanhankelijk, vriendelijk, lief, verfijnd, intelligent, verstandig, lang-levend, ambitieus, doelmatig, goed gemanierd, artistiek, wetenschappelijke, gastvrij, bescheiden en deugdzaam.

Negatieve eigenschappen:

Ze kunnen heel aanstellerig zijn, saai, minachtend, jaloers, obsessief, geheimzinnig, ingewikkeld, moeilijk, onverschillig, zelfingenomen, hypocriet, zelfingenomen, bedrieglijk, egoïstisch en neerbuigend.