De Cusp van de Magie

(19 juni - 24 juni)

De Cusp van de Magie Deze cusp valt samen met de langste dag van het jaar op ons noordelijk halfrond. De overlevering wil dat in deze 'midzomernacht' de bovenaardse geesten feest vieren, omringd door de zwoele geuren en overdadige schoonheid van de zomer. Alles groeit en bloeit en draagt vrucht. De betoverende kwaliteiten van de natuur zijn alom waarneembaar. Wie geboren is op deze cusp heeft deze 'magische' kwaliteiten ook in zijn/haar persoonlijkheid, hoewel hij/zij zich daar soms in het geheel niet bewust van is. Weer anderen, geboren op deze cusp leggen een grote belangstelling aan de dag voor
het fenomeen magie zelf en alle andere vormen van illusie. Het element 'lucht' van de Tweelingen en het element 'water' van de Kreeft vermengen zich hier tot lichtheid, etherische gratie en charme. Het was deze combinatie van lucht en water die bij voorbeeld de Beatles voortbracht (Lennon en McCartney zijn luchttekens en Ringo Starr en George Harrison watertekens). Deze mensen trekken anderen aan zonder dat ze daar enige moeite voor hoeven doen.

Advies:

Waarschijnlijk is de grootste gave die je te bieden hebt intimiteit Helaas hebben slechts weinigen de mogelijkheid daarvan te profiteren of het moet al een vriend/vriendin, collega of minna(a)r(es) zijn. Je kunt behoorlijk meedogenloos zijn in het geven van affectie en het abrupt stopzetten
daarvan, terwijl je je helemaal niet ervan bewust bent, wat je de ander daarmee aandoet en zelfs niet wat je jezelf aandoet. Voor jou is het heel belangrijk dat je leert inzien wat voor effect je op anderen hebt. Zelfkennis is daarbij onontbeerlijk, evenals wat meer contact met datgene wat er in de wereld in het algemeen en in je directe omgeving zoal omgaat. Het gaat je veel te makkelijk af, je eigen leventje te leven, in je eigen veilige omgeving en zo elk risico uit de weg te gaan. Heb je er wel eens over nagedacht dat zo'n bestaan je ontwikkeling en persoonlijke groei misschien in de weg zou kunnen staan? Probeer daar wat aan te doen en stel je wat kwetsbaarder op.

In de liefde

Gebruik je magische krachten met enige voorzichtigheid.

In het werk

Je hebt nogal eens de neiging op drift te raken. Dus of en toe even bedenken waar het ook alweer om begonnen was.

In leefstijl

Verlies niet het doel uit het oog.

Meer horoscopen van Kreeft