De Week van Dansers en Dromers

(11 maart - 18 maart)

De Week van Dansers en Dromers Deze week kent een bijzonder hoog percentage mensen met bijzonder weinig gevoel voor de realiteit. Dit is spiritueel gesproken de hoogst ontwikkelde week van het (in dit opzicht) hoogst ontwikkelde sterrenteken, vandaar de behoefte om ook lichamelijk aan het aardse te ontstijgen. Ze willen dansen maar liever nog vliegen en anders dromen ze daarvan. Hun spirituele gaven kunnen zo sterk ontwikkeld zijn, dat ze de fysieke werkelijkheid in de weg staan. Hun verbeeldingskracht is buitengewoon en gaat gepaard met een gevoel voor het bizarre en het ongewone tot aan contact met het buitenaardse toe. Uit pure noodzaak en vaak ook wanhoop kunnen deze mensen soms buitengewoon praktisch worden en strenge orde brengen in hun leven zonder daarbij het menselijke uit het oog te verliezen. Soms beschikken ze over een magnetische fysieke aanwezigheid en een bijzonder soort aantrekkelijkheid. Ze moeten voorzichtig omgaan met hun gefascineerdheid voor het occulte, bovennatuurlijke en dergelijke, opdat ze niet helemaal de kluts kwijt raken.

Advies:

Speel niet de alwetende. Je intuïtie en voorgevoelens mogen dan goed ontwikkeld zijn, dit hoeft echter niet te betekenen dat je anderen te pas en te onpas advies moet geven met een air alsof je absoluut zeker bent van je prognose. Probeer uit elkaar te houden wie je zelf bent en wat je voelt en wat anderen voelen en probeer ook hun gaven en talenten te respecteren. Een beetje meer afstandelijkheid in dit opzicht kan geen kwaad. Twijfel niet te veel aan jezelf. Die twijfel kun je beter omzetten in gezonde zelfkritiek, daar kom je een stuk verder mee en met zelfmedelijden bereik je helemaal niets. Bekijk de dingen wat minder vluchtig en oppervlakkig. Ontwikkel je talenten. Met volharding in woord en daad zul je meer bereiken dan met dromen en illusies. Begeef je liever niet in occulte en andere duistere zaken, hoezeer je er je ook toe aangetrokken voelt. Dit kun je beter overlaten aan mensen die met beide benen stevig op de grond staan.

In de liefde

Probeer een klein beetje meer met beide benen op de grond te staan.

In het werk

Niet te veel speculeren en gokken.

In leefstijl

Vergeet de huur niet te betalen.

Meer horoscopen van Vissen