De Week van de Acceptatie

( 8 februari - 15 februari)

De Week van de Acceptatie Dit zijn mensen met goede ideeën. Ze paren visie aan een groot maatschappelijk bewustzijn. Ze hebben een bijna ethisch besef van goed en kwaad hoewel hun eigen moraal soms vrijwel non-existent is. Ze vertonen een enorme openheid ten aanzien van vreemdsoortige mensen en eigenaardige vormen van gedrag. Zelf kunnen ze al even eigenaardig zijn. Acteurs en actrices, geboren in deze week hebben niet zelden een androgyne uitstraling met een verbazingwekkende balans tussen het mannelijke en vrouwelijke. In het algemeen gesproken staat deze Waterman open voor nieuwe ideeën of is er juist sprake van het omgekeerde: intolerantie en het niet kunnen accepteren van de realiteit. Ze zullen zich verzetten tegen kritiek, omdat ze geloven in hun eigen ideeën. Hun zwakke plek is hun gevoeligheid, vooral als het persoonlijk tegen hen gericht is. Ze kunnen dan bijna dictatoriaal optreden en dat past eigenlijk niet bij hun persoonlijkheid.

Advies:

Je kunt het af en toe heel moeilijk hebben met jezelf. Dan zonder je je af in gefrustreerdheid omdat je je niet begrepen voelt. Je doet jezelf op deze manier veel verdriet aan. Het zal beter met je gaan zodra je inziet dat je andere mensen nodig hebt, al is het maar voor wat goede of zelfs conventionele sociale interactie. Omdat je zo anders bent dan de meeste mensen en dat al van jongs af aan weet, kan het gebeuren dat je je totaal onbegrepen voelt en je daarom meer en meer afzondert van de wereld. Als je leert gebruik te maken van je gave om dingen te accepteren, zal dat je vooruit helpen en je in contact brengen met tijdgenoten en leermeesters die even bijzonder zijn als jezelf en die je op hun beurt weer verder helpen in je evolutie. Voorkom dat je te veel alleen bent Zoek een uitlaat voor je creatieve ideeën en energie in de communicatie met anderen.

In de liefde

Probeer te ontdekken hoe je seksueel in elkaar zit.

In het werk

Zoek een beroep dat een zekere maatschappelijke betrokkenheid vereist.

In leefstijl

Behoud je waardigheid.

Meer horoscopen van Waterman