De Week van de Dictator

(26 december - 2 januari)

De Week van de Dictator We hebben hier te maken met autoritaire mensen die zeker zijn van hun zaak en van zichzelf en geen stap wijken. Hun woorden zijn als in steen gehouwen. Zij twijfelen geen ogenblik aan datgene waarin ze geloven en handelen alsof hun ideeën van bovenaf zijn gedicteerd. Ook al zijn ze van nog zo eenvoudige komaf of lijken ze geen enkele ambitie te koesteren, ze willen graag de dienst uitmaken, of het nu in het huishouden is, op hun werk of in andere maatschappelijke omstandigheden. Ze gaan daarbij teleurstellingen noch obstakels uit de weg. Voor hen is dat niet alleen een drijfveer om tot elke prijs hun doel te bereiken, het is bijna een noodzaak. Ze beschikken over een ijzeren wil en zijn daardoor weinig soepel in de omgang. Ze zijn moeilijk tot andere gedachten te brengen als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben.

Advies:

Je kunt jezelf behoorlijk ongelukkig maken als je steeds met je kop tegen de muur loopt. Er zijn ook andere manieren om problemen op te lossen. Probeer er eens op een andere manier tegenaan te kijken of laat het gewoon op zijn beloop. Je bent een meester in het creëren van problemen, vandaar dat je er zo vaak middenin zit. Die problemen heb je meestal met de mensen in je nabije omgeving en ze zijn niet zelden terug te voeren op je eigen intolerante houding jegens hen. Voel je toch niet overal persoonlijk verantwoordelijk voor, vooral waar het je kinderen betreft. Laat ze een beetje met rust, stel ze in staat hun eigen beslissingen te nemen en laat ze zelfde verantwoordelijkheid dragen die nodig is om er capabele mensen van te maken. Geef niet altijd anderen de schuld van alles en doe wat meer je best om zelf wat gelukkiger en gezonder te worden. Wees op je hoede als je het gevoel hebt dat men het op je gemunt heeft. Als het zover is gekomen, is het echt mis en moet je even rust nemen.

In de liefde

Wees wat meegaander en toon meer begrip voor je partner.

In het werk

Wees wat flexibeler en tracht ook eens iets van een ander te accepteren.

In leefstijl

Wees wat inventiever en wat minder zwaartillend.

Meer horoscopen van Steenbok