De Week van de Diepgang

( 3 november - 11 november)

De Week van de Diepgang Deze mensen kennen en begrijpen als geen ander de donkere kant van het leven. Ze slapen en voelen dieper dan anderen. Ze kunnen bijzonder stil zijn en hun misnoegen over iets uiten zonder een woord te zeggen. Ze hebben een enorme bewondering voor macht en kunnen blind zijn in hun aanbidding. Ze zijn niet geïnteresseerd in middel matigheid en streven naar het beste en het hoogst mogelijke. Hun liefde voor de geneugten van tafel en bed is zo groot, dat ze moeten oppassen, dat dit zwak niet hun leven gaat beheersen.Ze beschikken over een enorme energie en zijn in staat tot het nemen van grote risico's. Hun leven kan tragisch zijn of gekleurd worden door een enkel tragisch voorval Ook lopen ze als ze niet oppassen, de kans het slachtoffer te worden van hun eigen gebrek aan inzicht, in het bijzonder waar het anderen betreft of andermans gevoelens.

Advies:

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je gaat
overal zo langdurig onder gebukt, dat het je de grootste moeite kost om juist op cruciale momenten de energie op te brengen om van de ene belangrijke situatie over te stappen naar de volgende. Je hebt de neiging dingen uit te stellen, je blijft doorzeuren over iets en dreigt vast te lopen als je je standpunt niet herziet Je weigering om van overtuiging te veranderen is totaal en absoluut. Je kunt slecht tegen oppervlakkige mensen die vandaag zus zijn en morgen zo, al naargelang het in ze opkomt. Dat soort grilligheid brengt je tot razernij. Til niet zo zwaar aan alles. Doe iets aan die broeierigheid en aan die sombere buien van je. Je kunt zoveel voor jezelf en anderen betekenen en je bent zo goed in staat anderen gelukkig te maken. Breng daarom wat lichtheid in je bestaan.

In de liefde

Niet zo zwaar op de hand zijn.

In het werk

Doe af en toe een slaapje.

In leefstijl

Zie de humor ervan in.

Meer horoscopen van Schorpioen