De Week van de Doortastende

( 3 januari - 9 januari)

De Week van de Doortastende Deze mensen maken graag de dienst uit. Dat kan echter wel eens verkeerd vallen bij anderen. Ze nemen het lot in eigen hand en soms blijkt dat noodlottig uit te pakken. Hoewel ze tot het uiterste vastbesloten zijn, vertonen ze dezelfde menselijke zwakheden als ieder ander. Door deze combinatie kunnen ze behoorlijk de fout ingaan. Denk maar aan Richard Nixon. Soms kunnen ze het met een betrekkelijk gering talent heel ver brengen. Ze zijn nogal conservatief en kunnen vaak goed leiding geven omdat ze begrijpen wat er in de doorsnee mens omgaat. Niet zelden zijn ze zelf van eenvoudige komaf. Ze hebben een talent om hun omgeving te overtuigen en bereiken hun doel niet door brute kracht, zoals we dat zien bij de dictator, maar door op het juiste moment met het juiste argument aan te komen bij collega's, vrienden, familie en anderen. Het zijn praktische mensen met realiteitszin. In het minder prettige geval kunnen ze je met hun overredingskracht behoorlijk in de boot nemen.

Advies:

Vastbesloten als je bent, zult je toch niet bereiken wat je voor ogen staat, als je geen oog hebt voor de realiteit die je zelf zo hoog in je vaandel hebt geschreven. Zodra je jezelf probeert te overtuigen van je eigen illusies, gaat het echt de verkeerde kant op. Breng voldoende zelfkritiek op en luister naar het advies van anderen. Beide zijn belangrijk voor je. Trek daar dus gerust wat tijd voor uit. Afgezien daarvan is het voor jou heel belangrijk af en toe even rust te nemen om de nodige objectiviteit te behouden ten opzichte van jezelf en dat waar je mee bezig bent. Wees op je hoede voor mensen die je paaien en vleien teneinde je voor hun karretje te spannen. Vergeet niet dat kleine blijken van liefde en vriendelijkheid tot je geliefdheid en menselijkheid bij zullen dragen en het contact tussen jou en je medemensen zal versterken.

In de liefde

Betracht geduld en dram niet zo door.

In het werk

Tracht eens wat meer ethisch te denken.

In leefstijl

Wat meer oog voor schoonheid en wat minder voor prestige.

Meer horoscopen van Steenbok