De Week van de Geest

(23 februari - 2 maart)

De Week van de Geest Deze week staat in het teken van de sublimering van de geest boven de materie. Hoewel deze Vissen een afkeer aan de dag kunnen leggen voor het materiële, kunnen ze ook enorme rijkdom en macht vergaren zonder daar op uit te zijn. Het overkomt ze gewoon. Hun interesse gaat voornamelijk uit naar non-materiële zaken als bijvoorbeeld geloof, muziek en beweging. Zelfs als ze niet tot een bepaalde geloofsovertuiging behoren zien ze overal Gods hand in. Dit manifesteert zich in de toewijding voor hun werk, gezinsleven en hobby's. Hoewel ze de indruk wekken gemakzuchtig en snel tevreden te zijn en een niet al te hoge dunk van zichzelf te hebben, kunnen ze voor zichzelf heel hard zijn. Hun spirituele gaven zijn in hoge mate ontwikkeld. Ze voelen dingen aankomen en weten moeilijkheden te ontlopen voor deze zich aandienen. Door rekening te houden met andermans gevoelens, winnen ze het vertrouwen en de sympathie van hun omgeving. Omdat ze feilloos begrijpen wat er in de medemens omgaat, hebben ze een natuurlijk talent om leiding te geven.

Advies:

Je kunt je dromen trachten te realiseren met een verregaand idealisme en tegelijkertijd kun je totaal geen idee hebben van gewone alledaagse dingen. Het gevaar hiervan is dat je jezelf al snel te goed vindt voor gewone aardse beslommeringen. Daarmee schep je in de eerste instantie verbazing bij anderen, maar al snel zal dit overgaan in irritatie. Zo kan er een kloof ontstaan tussen jou en de mensen waar je dagelijks mee omgaat. De moeilijkste les die je in het leven moet leren is dat je je bijdrage moet leveren aan de gewone taken van elke dag. Sta niet meteen klaar met een sarcastisch antwoord als mensen opbouwende kritiek geven aan jouw adres, je bent niet dom en ook niet zo onhandig als je anderen probeert wijs te maken. Door je er zo makkelijk vanaf te maken en de boel te ontvluchten, ontneem je jezelf de mogelijkheid je moeilijkheden te overwinnen. Op den duur tast dit je zelfrespect aan.

In de liefde

Het is de bedoeling dat je wat meer initiatief toont, anders komt er nooit wat van.

In het werk

Neem niet overal meteen genoegen mee.

In leefstijl

Heb wat meer oog voor de realiteit.

Meer horoscopen van Vissen