De Week van de Intensiteit

(26 oktober - 2 november)

De Week van de Intensiteit Dit, meer zonnige, Schorpioentype specialiseert zich niet in het compromis. Hij/zij is er allergisch voor. Ondanks deze zonnige natuur voelt hij /zij zich aangetrokken tot tragedie en begrijpt wat het betekent te moeten lijden. Wat het werk aangaat is het hun niet in de eerste plaats te doen om de hoeveelheid werk of om geld, maar meer om de kwaliteit ervan. Men kan deze Schorpioen beter niet als vijand hebben. Als tegenstander is hij/zij weinig tolerant en kan behoorlijk pesterig uit de hoek komen, vooral als hem/haar iets dwars zit. Hij/zij weet dan niet van ophouden en vindt dit gedrag allerminst kleinzielig, bekrompen of gemeen. Toch is deze Schorpioen vaak buitengewoon charmant, zonder zich daar altijd bewust van te zijn. Hij/zij is nogal eens in de veronderstelling dat anderen erop uit zijn hem/haar het leven zuur te maken. Van verontschuldigingen zijn deze Schorpioenen niet gediend. Ze beoordelen hun medemens op basis van de zuiverheid van diens beweegredenen. Ze zijn vergevensgezinder als het om een misstap gaat dan om onzuivere motieven.

Advies:

Vergeef en vergeet. Omdat je van nature anderen nogal streng beoordeelt en veroordeelt en omdat je je alles nogal aantrekt, draag je, als je je grieven niet naast je neer kunt leggen, in het leven veel overtollige bagage met je mee. Houd van tijd tot tijd eens bij jezelf een psychische grote schoonmaak. Dit zal wonderen voor je doen en er komt zo weer een boel energie vrij. Je bent geneigd te veel te tobben en moet leren juist die zonnige aspecten van je persoonlijkheid wat meer uit te buiten. Wees wat minder streng in je oordeel jegens andermans 'onzuivere motieven' en probeer de zaak ook eens te zien vanuit het standpunt van die ander. Voor jou hoeft dat niet zo moeilijk te zijn, temeer omdat je gelooft in redelijkheid. Wees wat waakzamer in dit opzicht. Je kunt soms enorme beoordelingsfouten maken, niet zozeer in je werk als wel op het persoonlijke vlak. Laat je niet zo leiden door het verleden.

In de liefde

Wees hierin even constant als dat je dat van anderen verwacht.

In het werk

Tracht wat minder meedogenloos te zijn.

In leefstijl

Probeer je leefsituatie te verbeteren.

Meer horoscopen van Schorpioen