De Week van de Leraar

( 3 mei - 10 mei)

De Week van de Leraar Veel mensen, geboren in deze week, worden beroemd doordat ze de wereld schokken met nieuwe en in het oog springende ideeën. Door hun geschriften en doctrines worden revoluties geïnstitutionaliseerd en gesystematiseerd. Hun invloed is zo groot, dat men moeilijk om hun denkbeelden heen kan. Deze mensen zijn geboren leraren. Ze bezitten de gave dingen uit te leggen en doen dit graag. Het kan wel eens hinderlijk zijn als ze te didactisch worden, te overtuigd zijn van hun gelijk en te weinig flexibiliteit tonen als het aankomt op het aanvaarden van andermans methodes en inzichten. Ook zit het gevaar erin dat ze zich isoleren. Ze zien zichzelf ais leider bij uitstek en als dat niet zo uitpakt trekken ze zich in zichzelf terug. Ze hechten dan ook, tot in het extreme, waarde aan hun privacy. Vrouwen geboren in deze week hebben talent voor tuinieren als geen ander. Als deze talentvolle vrouwen al een carrière hebben, dan is deze vaak van kunstzinnige aard en wordt er gewerkt vanuit het eigen huis.

Advies:

De gave om anderen iets te leren ligt niet alleen in het opbouwen van theorieën en het overdragen van informatie, maar ook in het anderen in de gelegenheid stellen zelf iets te laten ontdekken en zelf iets te laten doen. De ware leraar is iemand die anderen de kans geeft zelf iets te leren en daarbij die anders eigen, soms eigenaardige manier om dit te doen, respecteert. Deze Stier gaat soms wat al te dogmatisch te werk en ziet daardoor vaak dingen over het hoofd. Geven je leerlingen het goede voorbeeld en geef je eigen blunders en tekortkomingen toe, want die liegen er soms niet om. Men zal je om dit gedrag des te meer respecteren en je zult ermee in aanzien winnen. Leer op zijn tijd je ideeën te herzien, te bewerken of te veranderen, zodat ze niet oudbakken worden en met de tijd meegaan.

In de liefde

Wees wat liefdevoller.

In het werk

Een beetje minder dogmatisch kan geen kwaad.

In leefstijl

Wat speelser als het kan.

Meer horoscopen van Stier