De Week van de Letterlijke

(11 september - 18 september)

De Week van de Letterlijke Wie probeert dit type te pakken te nemen, komt bedrogen uit. Ze vatten alles zo letterlijk en zakelijk op dat er geen speld tussen te krijgen is, en bovendien berekenen ze alles haarscherp. Ze begrijpen hoe de zaken in elkaar zitten en gaan recht op hun doel af. Hun gebrek aan subtiliteit wordt enigszins verzacht door de geheimzinnigheid waarmee ze zichzelf omringen en die vaak als vrolijk overkomt. Het zijn ware meesters in het begrijpen, onderzoeken en het oplossen van zaken. Voor hun naasten blijven ze echter soms een mysterie. In hun poging om alles feitelijk en logisch te zien, kwetsen ze nogal eens de gevoelens van anderen. Dit kan werkelijk irritante proporties aannemen. Ze gaan daarbij soms zo verdat ze de vijand van zichzelf worden en hun geloofwaardigheid in het geding komt. In hun eigen gevoel doen ze echter alles om de ander van dienst te zijn, ook al gaat dit via hun, weinig flexibele, opvattingen. Ze staan wel open voor veranderingen en vernieuwing, maar alleen als dit in hun straatje te pas komt. Ze leggen een ware minachting aan de dag voor de zwakheid van anderen, maar deinzen zelf meestal liever terug voor een werkelijk onplezierige confrontatie, dan het gevecht aan te gaan.

Advies:

Probeer niet alles met je verstand te redeneren. Je kunt soms zo gefrustreerd daardoor raken. Er zijn ook dingen die je gewoon moet aanvaarden of nasat je neer moet leggen. Leef wat meer vanuit de onderbuik, dan vanuit het hoofd. Zelfs als je de vrije liefde preekt en de vrijheid van expressie, dan ben je vaak niet in staat deze principes op jezelf van toepassing te brengen. Je koelheid en onverschilligheid zijn niet zelden een muur waarachter je je werkelijke gevoelens verbergt. Wat kun je toneelspelen, vooral als je een vrouw bent. Het gevaar van je objectieve houding, onverschilligheid en weerzin om voor jezelf op te komen is dat je passiviteit verzandt en nooit je ware gevoelens toont.
Ben je soms een beetje bang van jezelf? Je hebt de neigingde deur te sluiten voor oprechte emoties, ziekte en alles wat je te moeilijk of te onplezierig voorkomt. Voor jou geldt echter hetzelfde als voor ieder ander die zich zo opstelt: eens krijg je de rekening gepresenteerd. Het is beter om het niet zover te laten komen. Wees wat eerlijker ten opzichte van jezelf en probeer wat moediger in het leven te staan, zodat je niet tandenknarsend door het leven hoeft te gaan.

In de liefde

Breng wat meer begrip op voor de gevoelens van de ander.

In het werk

Neem af en toe vakantie.

In leefstijl

Leer genieten van een goede maaltijd.

Meer horoscopen van Maagd