De Week van de Onafhankelijkheid

(25 november - 2 december)

De Week van de Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid is een eerste vereiste voor Boogschutters die jarig zijn in deze periode. Hoewel ze er een hekel aan hebben om afhankelijk te zijn van anderen, kunnen ze heel zorgzaam en liefdevol zijn voor dieren en kinderen die van hen afhankelijk zijn. Mensen geboren in deze periode moeten kunnen gaan en staan waar en wanneer ze dit willen. Ze moeten vrij zijn in hun gevoel en hun denken en volgen daarbij hun eigen impulsen en instinct. Ze neigen naar het extatische, idealiseren hun ervaringen en kunnen zelfs het alledaagse tot iets bijzonders verheffen, daarin gaan ze soms zo ver, dat het anderen te dol wordt en ze het alleen zelf nog appreciƫren. Ze kunnen nogal driest, ironisch en fel kritisch uit de hoek komen in hun visie op de mallemolen van het dagelijks leven. Dit spotten komt niet zelden voort uit hun eigen, verheven, idealen en ethische waarden.

Advies:

Als deze Boogschutter zijn/haar hang naar vrijheid te ver doorvoert zou het leven bij tijd en wijle wel eens heel eenzaam voor hem/haar kunnen worden. Toch kunnen ze vaak emotioneel heel afhankelijk zijn van een partner, vriend(in) of ouders. Ten opzichte van deze mensen zijn ze heel loyaal. In relaties met anderen kunnen ze echter buitengewoon moeilijk zijn, vooral als het aankomt op het in stand houden van een relatie of een langdurig partnerschap, vanwege hun grillige leefstijl en oncompromitterend gedrag in vrijwel elke situatie. Sommige mensen vinden dit soort Boogschutter buitengewoon aantrekkelijk. Wie in deze week jarig is, voelt zich als een magneet aangetrokken tot gevaar. Hoewel deze Boogschutter van nature heldhaftig is, moet hij/zij toch oppassen daarin niet te ver gaan. Bovendien zou hij/zij er, licht ontvlambaar als hij/zij is, goed aan doen de ruzies wat binnen de perken te houden.

In de liefde

Drijf niet altijd je eigen zin door en luister ook eens naar je partner.

In het werk

Doe af en toe wat water bij de wijn.

In leefstijl

Ga niet te ver in je rebellie, stel niet te hogen eisen aan anderen en lef niet te veel beslag op hen.

Meer horoscopen van Boogschutter