De Week van de Perfectionist

(25 september - 2 oktober)

De Week van de Perfectionist Een groot aantal kunstenaars die beroemdheid verwierven door hun ver doorgevoerde perfectie zijn geboren in deze week. Zij stellen hoge eisen en niet alleen aan zichzelf, maar ook aan hun omgeving en zijn daardoor vaak moeilijk in de omgang. Doordat ze veel te bieden hebben, zijn ze vaak zeer geliefd. Daarnaast kunnen ze zo geobsedeerd zijn door technische en esthetische perfectie en subtiliteit dat ze de wereld om zich heen volledig vergeten. Problemen lossen ze op een zeer professionele manier op. De keerzijde van de medaille is echter, dat ze problemen zien terwijl die er niet zijn en zodoende onnodig problemen creëren.

Advies:

Je grootste problemen liggen niet in het maatschappelijk functioneren, maar thuis. Niet iedereen kan tegen je manische perfectie en je neiging alles te verbeteren en te perfectioneren. Met je drang alles te willen regelen, vergeet je wel eens dat sommige problemen beter kunnen worden opgelost door ze met rust te laten. Doordat je er zulke uitgesproken ideeën op nahoudt hoe alles, tot in de kleinste details dient te worden geregeld, kan je omgeving je een behoorlijke doordrammer vinden. Stel anderen ook eens in staat dingen op hun manier te doen en laat de verantwoordelijkheid ook eens aan hen over, zelfs als je het niet met hen eens bent Behandel je familie even goed als je vrienden, als je er prijs op stelt hun genegenheid niet te verliezen. In sommige gevallen is het voor jou op de lange duur te verkiezen om alleen te wonen.

In de liefde

Neem af en toe vakantie.

In het werk

Wees wat minder veeleisend.

In leefstijl

Maak geen moeilijkheden als ze er niet zijn.

Meer horoscopen van Weegschaal