De Week van de Primitieven

(11 mei - 18 mei)

De Week van de Primitieven In deze week wordt de statische Stier wat meer dynamisch en zelfs impulsief. Dure scholen zijn niet aan deze mensen besteed. Het leven zelf is hun beste leerschool. Velen van hen zijn dan ook autodidact maar kunnen het desalniettemin ver brengen. Lach niet te snel om hun naïviteit. Ze zien de dingen vaak op een heel directe en originele manier, zonder ervoor gestudeerd te hebben. Ze stuiten niet zelden op tegenstand omdat ze weigeren zich aan te passen. Daar zijn ze dan ook vrijwel niet toe in staat. Waar ze daarentegen heel goed in zijn, is het aanvoelen. Ze bezitten de gave anderen te overtuigen en zo hun ziel te raken. Die anderen kunnen grote groeperingen zijn. Deze Stieren zijn zich bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden en paren naïviteit aan een natuurlijke en aangeboren gratie en voornaamheid. Het heeft geen enkele zin te trachten hun iets te leren. Alles wat ze moeten weten, leren ze op hun eigen, voor anderen vaak eigenaardige manier.

Advies:

Graaf eens wat dieper. Je beschikt over een ongekende diepgang, die je in jezelf moet ontdekken. Misschien komt het door je aantrekkelijke uiterlijk en de gemakkelijke manier waarop je je onder de mensen beweegt, dat je jezelf niet ziet als belangrijk of voorzien van voldoende diepzinnigheid. Het leven gaat je vaak makkelijk af. Je komt al een heel eind door gewoon jezelf te zijn. Het zou goed voor je zijn als je het zichzelf af en toe wat moeilijker maakt en je bij tijd en wijle wat hoger moet grijpen dan je gewend bent.
Waarom zou je niet iets van een ander kunnen leren? Als je het niet met andermans methodes eens bent, kunt je er misschien toch nog wat van opsteken. Ook bent je heel goed in staat anderen iets te leren. Je kunt daar zelfs veel bevrediging in vinden, vooral als het om kinderen gaat. Je hebt het in je om een fantastische ouder te zijn, hoewel het niet onwaarschijnlijk is dat je niet veel of helemaal geen kinderen wilt omdat je het zo prettig vindt zelf kind te blijven.

In de liefde

Loop niet te hard van stapel.

In het werk

Wat meer volharding.

In leefstijl

Wat minder extravagant .

Meer horoscopen van Stier