De Week van de Systeembouwers

(26 augustus - 2 september)

De Week van de Systeembouwers Niemand is beter in het uitzoeken hoe iets het beste kan worden gedaan, dan mensen geboren in deze week. Zelfs al denkt men dat ze met niets bijzonders bezig zijn, komt men algauw tot de ontdekking dat ze leven volgens een strikt systeem. Hun kinderen worden opgevoed volgens strikte regels, die niet altijd vervelend hoeven te zijn of onvrij. Vooral als ze erin geloven dat kinderen een zekere vrijheid moeten hebben. Wee echter het kind wiens Maagdouder van mening is dat een kind zich koest dient te houden. Mensen geboren in deze week zijn vaak goede en betrouwbare vrienden bij wie men zich veilig voelt. Soms kunnen mensen die zelf niet zo sterk in hun schoenen staan heel afhankelijk van hen worden, terwijl anderen niet begrijpen hoe dit mogelijk is. Schrijvers en denkers, geboren in deze week ontwikkelen in hun werk vaak zeer uitgebreide en ingewikkelde ideeën, denkbeelden en schema's, waarbij de mogelijkheid bestaat dat ze zich zo geobsedeerd op een bepaald idee storten, dat ze zich er geheel en al in verliezen.

Advies:

Je doel zou tweeledig moeten zijn. Aan de ene kant moet je jezelf een beetje beschermen tegen mensen die wat al te afhankelijk van je zijn of dreigen te worden, aan de andere kant zou je een beetje losser en minder streng in het leven moeten proberen te staan. Wat dit laatste betreft doe je er goed aan, daarbij je werk en je privéleven gescheiden te houden. De striktheid die je in je werk betracht, moet je thuis en ten opzichte van anderen waar je mee omgaat opzij proberen te zetten, omdat dit door je omgeving als nogal onplezierig en inflexibel wordt ervaren. Wat het eerste punt betreft, misschien voel je je geflatteerd, dat anderen aan je lippen hangen en dat ze je nodig hebben omdat je de enige bent die ze begrijpt, maar bedenk daarbij wel dat ze voor zichzelf moeten zorgen en dat je ook wat ruimte voor jezelf nodig heeft.

In de liefde

Laat ruimte voor de ander en regel niet alles volgens je eigen systeem.

In het werk

Sta ook eens open voor nieuwe dingen en ideeën van anderen.

In leefstijl

Er bestaat ook nog zoiets als plezier.

Meer horoscopen van Maagd