De Week van de Uitbuiter

(11 juli - 18 juli)

De Week van de Uitbuiter Mensen geboren in deze week gebruiken hun vermogen om anderen feilloos aan te voelen, vaak onbewust, om de gevoelens van anderen te manipuleren. Soms kunnen ze die ander daarmee enorm kwetsen, terwijl zij zelf het gevoel hebben, het beste na te streven. Op een, soms aan het maniakale grenzende manier, zijn ze vaak overtuigd van hun eigen gelijk. Deze mensen zijn veel met de dood bezig en doen in hun omgang met anderen vaak een appèl op hun begrip, door duidelijk te stellen dat ze anders zijn. Ze willen graag op alles greep hebben en zijn soms echte 'power trippers', hoewel ze altijd de ander ervan trachten te overtuigen, dat hun motieven zuiver zijn en ver boven het laag-bij-de-grondse verheven. Ze kunnen bijzonder geestig zijn en charmant. Hoewel ze het leuk vinden als er om hen wordt gelachen, kunnen ze er niet tegen uitgelachen te worden of niet serieus te worden genomen.

Advies:

Wees voorzichtig en bemoei je niet met het leven van anderen. Daar je denkt dat je beter dan die ander weet wat goed voor hem/haar is kun je, vooral als je ernaast zit, rampen aanrichten. Bekijk eerst wat er werkelijk aan de hand is of hoe de zaak in elkaar zit, zonder meteen, op jouw manier, verandering ergens in te willen aanbrengen. Als je je wat bewuster wordt van je eigen kwaliteiten, zult je vanzelf minder behoefte krijgen om op zo'n ingrijpende manier het leven van anderen te beïnvloeden. Tracht wat meer gevoel voor humor op te brengen wat betreft jezelf en leer de les van leven en laten leven'. Je hoeft echt niet altijd op de voorste rij te zitten, het is achter in de zaal soms ook heel leuk. Met andere woorden probeer niet altijd de baas te spelen. Neem de mensen zoals ze zijn en niet om wat ze voor je kunnen doen.

In de liefde

Lach ook eens om jezelf.

In het werk

Vraag jezelf wat vaker af of je beslissing juist is, of je anderen niet kwetst en wees wat minder star.

In leefstijl

Blijf veelzijdig en bind je zo min mogelijk.

Meer horoscopen van Kreeft