De Week van het Invoelingsvermogen

(25 juni - 2 juli)

De Week van het Invoelingsvermogen Bij deze mensen onderscheidt men vele vermommingen. Ze zijn van nature eerder emotioneel dan redelijk en hebben het vaak moeilijk met zichzelf. Ondanks dit alles bekleden ze niet zelden hoge posities en kunnen ze vaak bijzonder goed met geld omgaan. Ze proberen aan hun innerlijke onrust te ontsnappen, door zich hard en praktisch voor te doen. Onder dit dunne laagje vernis zit echter een grote gevoeligheid en onzekerheid verborgen. Het zijn fantastische vrienden en psychologen, omdat ze uitstekend kunnen luisteren en anderen bijzonder goed aanvoelen. Ze zijn snel geƫmotioneerd, vaak niet al te goed in het verbergen van hun innerlijk gepieker en hebben moeite met het overzien van de consequenties van uitspraken die ze in hun geƫmotioneerd eruit gooien en waar ze op dat ogenblik heilig in geloven.

Advies:

Het lijkt soms wel of je wat apathisch en traag bent, hoewel dat niet zo is. Je bent echter zo gevoelig voor wat er om je heen gebeurt en voor dingen die je niet prettig vindt of die je storen, dat je daarop reageert door niets te doen. Je trekt je dan terug op je eigen veilige stellingen. Bovendien bent je zo snel in het oppikken van andermans gevoelens, dat je soms die gevoelens en je eigen gevoelens met elkaar verwart. Probeer zo objectief mogelijk te blijven in dit soort aangelegenheden. Om deze reden zul je je het best op je gemak voelen in een vak of met een bezigheid, die objectiviteit vereist, zoals wetenschap of iets dat met het omgaan met geld te maken heeft. Het is jammer dat je vaak midden in een project geen fut meer hebt en als het ware aan de kant gaat staan. Aks je niet gedeprimeerd bent, ben je een uitstekende kameraad. Voor jou is het goed een vriend(in) te zoeken die je voldoende morele steun kan bieden. Waak ervoor je naasten niet van je te verwijderen door te veel te klagen en de ander constant te bekritiseren.

In de liefde

Doe geen beloftes die je niet na kunt komen.

In het werk

Gebruik je gevoel voor geld.

In leefstijl

Verwacht niet te veel van jezelf.

Meer horoscopen van Kreeft