De Week van Jeugd en Gemak

(31 januari - 7 februari)

De Week van Jeugd en Gemak Zoals in de voorgaande week is er ook bij mensen, geboren in deze week, sprake van een zekere snelheid, maar die gaat gepaard met minder gemak en meer intensiteit. Virtuositeit en beheersing van een medium zijn hier meer uitgesproken. Het uitvoeren van ideeën en werk gaat bij deze mensen met een ongelooflijke vaart. Deze Watermannen zijn voortdurend op zoek naar de bron van de jeugd en dat manifesteert zich in alles wat ze doen. Het lijkt wel of ze op twintigjarige leeftijd alles al kunnen en eigenlijk al heel volwassen zijn. Ze haten rompslomp en moeilijkheden, zeker waar het hun werk betreft. Soms maken ze de indruk oppervlakkig te zijn en weinig diepgang te hebben. Hun ideeën in hun gewone werk, of hun kunstzinnige uitingen ademen de frisheid en de geest van het kind. Niet dat het zelf nu zulke toegewijde ouders zijn, maar het valt bij hen wel op dat ze gefascineerd zijn door hun kinderen. Geluk is voor hen een normale status quo en van narigheid, lijden en ellende zijn ze in het geheel niet gediend.

Advies:

Oppervlakkigheid en emotionele onvolwassenheid zijn je twee grootste problemen. Hoewel ze niet zozeer een probleem zijn voor jezelf als wel voor de mensen waar je mee omgaat Je houdt van gemakkelijk en schaatst daarom zo vrolijk mogelijk door het leven, zelfs als je over dun ijs gaat. Houd je eens wat meer bezig met je diepere gevoelens. Als je ervaringen opdoet van een diepere emotionele aard, als je diepere vriendschappen aangaat en een diepere band met je partner krijgt, zal je dit meer voldoening geven. Je zult er als mens van groeien. Tracht ook een wat realistischer houding aan te nemen ten opzichte van je leeftijd en probeer te begrijpen wat er met iemand gebeurt als hij ouder wordt, bijvoorbeeld als je als man door je 'mid-life' crisis gaat (rond het 42ste levensjaar als de helft van de Uranuscyclus samenvalt met de helft van de 2de Saturnuscyclus) of als vrouw door de overgang. Het is leuk om op een beetje evenwichtiger manier dan het achter je liggende leven, oud te worden.

In de liefde

Zoek een meer volwassen partner.

In het werk

Ga de problemen niet uit de weg maar tracht ze op te lossen.

In leefstijl

Kijk eens wat meer onder de oppervlakte.

Meer horoscopen van Waterman