De Week van Kracht en Evenwicht

( 3 augustus - 10 augustus)

De Week van Kracht en Evenwicht Deze solide en vaak taaie mensen zien kans vele tegenslagen te overwinnen door volharding, creativiteit en een lange adem'. Het zijn goede politici, die een gematigd standpunt innemen. Ze houden niet van onrecht, willen zelf rechtvaardig behandeld worden en eisen dat ook voor anderen, vooral als het om minderbedeelden gaat Ze nemen het heft met zoveel gemak in handen, dat ze af en toe op moeten passen geen misbruik te maken van deze natuurlijke gave. Enige zelfkritiek is hier geboden. Hoewel ze zich enorm op iets kunnen concentreren, moeten ze toch af en toe oppassen de realiteit niet uit het oog te verliezen. Ze zonderen zich graag af in een voor hen vertrouwde omgeving.

Advies:

Een van je meest in het oog springende problemen is dat het moeilijk voor je is anderen aan te voelen, vooral als je die ander niet mag. Het kan een uitdaging zijn dit probleem in jezelf te overwinnen. Mensen kunnen zich bij je soms bijzonder slecht op hun gemak voelen en vooral jegens zwakkeren en minderen kunt je vaak nogal intolerant zijn. Hierdoor kunnen anderen zich belaagd en in het nauw gedreven voelen. Zorg ervoor dat je voldoende zelfkritiek op-brengt en wees wat toleranter jegens je medemensen. Maak niet van alles zo'n drama en leer een beetje relativeren. Het is vaak beter niet boos te worden over ongerechtigheid. Men kan juist dan beter het hoofd koel houden en er aan werken de misstanden die je zo grieven recht te zetten.

In de liefde

Je hebt er enorme behoefte aan, dus wees niet bang.

In het werk

Neem geregeld vakantie.

In leefstijl

Koop je eigen huis.

Meer horoscopen van Leeuw