Esoterische horoscoop

De Reis van de Ziel

Esoterische astrologie is de astrologie van de ziel. Het is de geboortehoroscoop van onze ziel met als doel ons zieledoel te kunnen bepalen.

Traditionele astrologie (ook wel exoterische astrologie genoemd) is de astrologie van onze persoonlijkheid. De focus van de traditionele astrologie ligt meer op de problemen en de potenties van onze persoonlijkheid.

De esoterische (zielgerichte) astologie baseert zich juist meer op het idee dat een ieder van ons beschikt over een ziel. Vanuit de esoterische astrologie wordt kosmologie (de evolutie van het heelal), reïncarnatie en de realiteit van de ziel als feitelijk beschouwd. Velen noemen dit het hogere bewustzijn. Een hoger bewustzijn waarbij men streeft naar eenheid en zelfrealisatie. Hierbij is het doel het steunen van humanitaire doeleinden (bijdragen aan het grotere geheel/de mensheid in het algemeen).

Esoterische horoscoop

De structuur van een persoon kan dan ook symbolisch gezien worden als een link of brug tussen de ziel (het spirituele) en onze persoonlijkheid (het fysieke lichaam).

Het hoogst haalbare doel binnen de traditionele, persoonlijkheidge├Ârienteerde astrologie is het in harmonie brengen van de persoonlijkheid. Dit is te bereiken door het erkennen en overwinnen van grenzen en problemen in je persoonlijkheid. Zoals bijvoorbeeld fysieke woede, emotionele instabiliteit en negatief denken. Het harmoniseren van de persoonlijkheid is dus het in harmonie brengen van lichaam, geest en emoties.

Het in harmonie brengen van de persoonlijkheid is een continu proces. Wanneer harmonisatie van de persoonlijkheid tot op zekere hoogte is bereikt, dan wordt het doel het samenbrengen van de persoonlijkheid met de kwaliteiten van de ziel, of verbinding maken met het hogere bewustzijn; de esoterische astrologie. Verschillende technieken om dit te bereiken zijn meditatie, visualisatie, psychosynthese, muzikale en artistieke expressie, spirituele studies, humanitaire diensten, enzovoort.

Het doel van een esoterische astrolo(o)g(e) is het dienen als een trigger om de klant te helpen met het in contact komen met zijn of haar innerlijke zieledoel. Hierbij worden vragen behandeld als:

  • Waarom loop ik steeds tegen dezelfde situaties/moeilijkheden aan?
  • Welke lessen heb ik te leren in dit leven?
  • Waarom ben ik geboren bij deze ouders, in in deze cultuur?
  • Welk stuk karma (oorzaak en gevolg van onze handelingen) heb ik uit te werken in dit leven?